Miljoen is bedoeld voor onderwijsvernieuwing, maar ook voor het scholen van docenten Foto Marieke Wijntjes/UU

UU stopt miljoen in vijf onderwijsprojecten

Body: 

Een serious game waarmee toekomstige artsen en apothekers leren communiceren met patiënten en cliënten. Dat is een van de vijf innovatieve onderwijsprojecten waarvoor de UU de komende jaren een miljoen euro uittrekt.

Een serious game waarmee toekomstige artsen en apothekers leren communiceren met patiënten en cliënten. Dat is een van de vijf innovatieve onderwijsprojecten waarvoor de UU de komende jaren een miljoen euro uittrekt.

Het universiteitsbestuur investeert de komende drie jaar via het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs een miljoen euro per jaar in initiatieven die het Utrechtse onderwijs moeten gaan verbeteren. Behalve voor onderwijsvernieuwing is het geld vooral bedoeld om docenten verder te scholen. Deze week werd bekendgemaakt welke vijf projecten profiteren van de eerste subsidies uit het nieuwe fonds.

Utrechtse informatici gaan voor de studenten Psychologie, Farmacie, Diergeneeskunde en Geneeskunde een serious game ontwerpen. “Elk jaar beginnen zo’n 1400 Utrechtse studenten met het oefenen van hun communicatieve vaardigheden”, zegt projectleider Johan Jeuring, hoogleraar Software Technologie en teaching fellow bij de Bètafaculteit. “Wij gaan proberen een game te ontwikkelen met verschillende scenario’s. In dat spel kunnen studenten gesprekken oefenen; een arts met een patiënt bijvoorbeeld, of een apotheker met een cliënt.”

Volgens Jeuring zijn serious games tot nu toe vooral gebruikt om managers en bestuurders te trainen. “Er zijn niet veel voorbeelden van games die zich richten op het oefenen van professionele communicatieve vaardigheden. We staan voor een mooie uitdaging.”

Jeuring ontving een bijdrage van bijna 190.000 euro voor het project. Hij hoopt begin volgend jaar een eerste versie van het spel te kunnen testen bij de Farmacie-opleiding. In 2015 zou dan een versie voor alle opleidingen gereed moeten zijn.

Buiten het project van Jeuring vielen er nog vier andere initiatieven in de prijzen. De grootste subsidie - een kwart miljoen euro - gaat naar de faculteit Geneeskunde. Onderwijshoogleraar Harold van Rijen doet daar onderzoek naar manieren om gebruik te maken van e-learning in het onderwijs. Op DUB vertelde Van Rijen eerder over de manier waarop het contactonderwijs kan profiteren van onderwijs via internet.

In een ander project gaan de faculteiten Geowetenschappen, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen samen onderzoeken hoe ze de begeleiding van studenten kunnen verbeteren. Daarvoor wordt vooral gekeken naar de verbetering van het tutoraat.

Vanuit de faculteit Geesteswetenschappen wordt verder een project gestart dat moet leiden tot een trainingstraject voor docenten die willen weten hoe ze wetenschappelijke integriteit en beroepsethiek kunnen doceren en toetsen. Hier is veel behoefte aan nu de aandacht voor ethische kwesties binnen universitaire opleidingen groeit als gevolg van de commotie rondom frauderende onderzoekers.

In een laatste project gaan de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om docenten meer feedback te geven. Tot nu toe gebeurt dat vooral via cursusevaluaties, maar dit wordt vaak als onvoldoende beschouwd.

Met de investeringen via het stimuleringsfonds hoopt de UU de doelstellingen van het project BaMa 3.0 dichterbij te brengen. Met dat project wil de universiteit het Utrechtse onderwijs verbeteren zodat ook kan worden voldaan aan de prestatieafspraken die er met het ministerie zijn gemaakt. Terugdringen van studievertraging, meer aandacht voor excellente studenten en investeren in docentprofessionalisering zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Overigens bestaat het totale stimuleringsfonds in totaal uit 2 miljoen per jaar. Eén miljoen gaat direct naar de faculteiten om kleinere initiatieven voor onderwijsvernieuwing te ondersteunen. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail