UU-studenten behouden bij ziekte of quarantaine recht op twee tentamenkansen

Studenten doen tentamen in het Educatorium. Foto DUB

Aan het einde van dit tweede blok zijn er weer veel tentamens gepland. Door de enorme aantallen van studenten en docenten die in quarantaine zitten of ziek zijn, heeft de universiteit met alle faculteiten afgesproken dat een eerste keer afmelden voor een tentamen geen gevolgen mag hebben voor een eventuele 'reparatie', zoals de UU een hertentamen noemt.

Normaal krijgen studenten één kans om een tentamen te repareren als ze wegens ziekte afwezig zijn of voor de eerste poging een 4 of hoger hebben gehaald. Vanwege corona is nu besloten dat studenten bij een eerste afmelding altijd de mogelijkheid behouden om te repareren. Is een student bij de reparatietoets weer ziek of zit hij weer in quarantaine, dan moet hij met de docent overleggen of er een alternatieve mogelijkheid bestaat om de cursus af te ronden.

Volgens Renée Filius, hoofd van de afdeling Onderwijs van de universiteit, is deze maatregel nodig omdat veel studenten in quarantaine zitten. 

Er is wel ook een alternatief voor studenten in quarantaine. Bij verschillende faculteiten kijken docenten of het mogelijk is het tentamen op een andere manier te maken. Dat kan zijn door een tentamen via online proctoring aan te bieden, een vervangende opdracht te geven of om de deadline dan wel de datum voor het tentamen te verschuiven.

Filius zegt dat de problemen zeker niet beperkt blijven tot studenten. Ook veel docenten, veelal met jonge kinderen, moeten in quarantaine en dat zorgt ook voor problemen. De nood is momenteel zo hoog, dat er onvoldoende docenten beschikbaar zijn om taken van collega’s over te nemen. De universiteit wil ervoor waken dat de werkdruk voor docenten oploopt. “Meer toetsen betekent ook meer werkdruk en dat willen we zoveel mogelijk beperken.”

Advertentie