UU-studenten zo snel mogelijk weer naar de universiteit, maar onderwijs blijft dit blok online

Foto DUB

Studenten zullen nog even geduld moeten hebben, bleek maandagavond tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jong. Het kabinet houdt in ieder geval tot eind maart het huidige verbod op het meeste fysieke onderwijs in stand. Maar daarna kunnen mogelijk versoepelingen plaatsvinden, wist minister De Jong. Dan zouden volgens hem studenten één dag per week naar de universiteit moeten kunnen.

In een mail aan alle studenten en medewerkers zegt het universiteitsbestuur “vol in te zetten” op  ontmoetingsmogelijkheden voor studenten vanaf het moment dat daar toestemming voor komt. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan samenwerkplekken en individuele studeerplekken in collegezalen en kleinschalige bijeenkomsten van studieverenigingen. Ook kunnen er dan ‘hybride’ promoties plaatsvinden.

Blok 3 blijft online
Maar de universiteit is niet van plan de roostering van blok 3, dat in april op zijn einde loopt, nog om te gooien als er versoepelingen worden aangekondigd. Het resterende onderwijs zal ook dan online plaatsvinden. Alleen de practica kunnen op de campus doorgaan. Wel zullen er – onafhankelijk van een besluit over versoepelingen - op korte termijn 150 extra studieplekken gerealiseerd worden in de binnenstad.

Vanaf blok 4 dat eind april begint, maken studenten meer kans om samen college te volgen op de universiteit. De universiteit is van plan 35 procent van het onderwijs in dat blok op locatie aan te bieden. Daarbij wordt niet langer voorrang gegeven aan eerstejaars, zoals in het najaar wel het geval was. “Streven is dat zoveel mogelijk studenten gemiddeld één dag per week op de campus kunnen komen voor colleges, tutoraat of andere studiegerelateerde activiteiten.”

De universiteit zegt daarnaast in de gaten te houden hoe de pilots met sneltesten bij verschillende universiteiten en hogescholen verlopen. Die lijken op korte termijn nog geen uitkomst te kunnen bieden.

Vanaf september geen anderhalve meter
Het universiteitsbestuur geeft ook al een doorkijkje naar het volgende academisch jaar. Dat gebeurt op basis van scenario’s die door een werkgroep onder leiding van epidemioloog Hans Heesterbeek zijn opgesteld.

Het universiteitsbestuur denkt dat onderwijs op de campus in het nieuwe jaar kan plaatsvinden zonder de anderhalvemetermaatregelen. Voor alle zekerheid worden hoorcolleges met meer dan honderd personen voorlopig nog wel online geroosterd.

Tags: coronavirus

Advertentie