UU trekt meer masterstudenten van andere universiteiten

De UU mocht bijna 5000 nieuwe studenten begroeten dit collegejaar. Foto Gwenda Knobel

Het aantal masterstudenten dat van een andere universiteit komt, is dit jaar flink gegroeid. Ook het aandeel internationale studenten dat in Utrecht een master gaat volgen is toegenomen. Daarentegen blijft het aantal studenten met een UU-bachelor dalen.

Uit de definitieve instroomcijfers van de Universiteit Utrecht blijkt dat het totaal aantal studenten ongeveer gelijk is gebleven ten opzicht van vorig jaar. Het zijn er 30.342 van wie 19.595 een bacheloropleiding volgen en 10.742 in de masterfase zitten.

Vijf studenten zijn nog bezig met hun doctoraal. Zij studeren bij Diergeneeskunde die als laatste faculteit is overgaan naar het bachelor-masterstelsel. De ‘bama’ werd in 2002 ingevoerd in Utrecht, Diergeneeskunde volgde in 2007.

Groei hbo-instroom, krimp vanuit vwo
In totaal zijn er 4926 studenten in Utrecht begonnen aan hun eerste opleiding in het wetenschappelijk onderwijs. De meesten komen nog steeds rechtstreeks van het vwo maar het zijn er wel 3,5 procent minder dan vorig jaar. Het aantal hbo’ers groeit daarentegen met 8,5 procent.

Vergeleken met vorig jaar is het aantal internationale studenten dat aan een bachelor begint gelijk gebleven. Hun percentage stijgt wel, maar dat komt omdat er in totaal minder studenten de bachelor zijn ingestroomd.

De totale instroom in de bachelor, waaronder dus ook studenten vallen die al eerder een wo-opleiding hebben gedaan of instromen in het tweede of derde jaar, is 5572.

Meer studenten van elders komen voor een master naar de UU
Voor de masterfase is het beeld beduidend anders. Ten opzichte van vorig jaar is er een groei met 6,6 procent. Dat is vooral te danken aan de groei van studenten die hun bachelor aan een andere universiteit hebben gevolgd. Kwamen in het collegejaar 2012-2013 nog 486 van een andere universiteit naar Utrecht, dit jaar zijn dat er al 733. Het laatste jaar is de groei maar liefst 20 procent.

De meeste masterstudenten zijn nog altijd doorstromers van een UU-bachelor: 2040. Een aantal dat bijna 300 minder dan het jaar daarvoor is en bijna 600 minder dan in 2013-2014. Dit jaar is de daling 12,4 procent in vergelijk met het vorig collegejaar.

Zo lijkt het idee effect te hebben dat studenten na hun bachelor niet automatisch de master van hun eigen opleiding kiezen, maar bewust op zoek naar een master elders. Het helpt daarbij dat universiteiten sinds enkele jaren verplicht een harde knip tussen de bachelor en de master hebben moeten invoeren. De afschaffing van de doorstroommaster in september 2014 zal daar ook een rol bij gespeeld hebben.

De groei van het aantal masterstudenten van andere universiteiten, is voor de UU goed nieuws. In 2014 zijn alle masters vernieuwd omdat de UU een bacheloruniversiteit dreigde te worden. De balans tussen vertrekkende en binnenkomende studenten was scheef. Die balans lijkt zich enigszins te herstellen.  

Ook buitenlandse studenten weten Utrecht beter te vinden. Het percentage internationale studenten, als onderdeel van het totale aantal instromende masterstudenten, is de laatste jaren gegroeid van 9 naar 13 procent. Dit jaar begonnen er 501 internationale studenten in de masterfase. Vooral de Engelstalige masters van het departement Economie scoren goed in het buitenland.

Populair bij Duitsers
Utrecht blijkt het meest populair onder Duitse studenten. In Utrecht zijn dit jaar 83 studenten uit Duitsland begonnen, gevolgd door Italiaanse (74), Britse (69), Spaanse (32) en Griekse (31) studenten.

De Universiteit Utrecht wijkt met deze aantallen niet veel af van het landelijke beeld. Hoewel het aantal buitenlandse studenten dat een studie begint in de Domstad in de lift zit, zijn andere universiteiten populairder over de grens. Landelijk stijgt het aantal aanmeldingen naar 20 procent.

Brede bachelor LAS steeds populairder
Op opleidingsniveau zijn er ook weinig pieken en dalen te signaleren. Rechten, al jaren de grootste opleiding, is ook nu weer de grootste. In totaal zitten er – inclusief de studenten van het Utrecht Law College – in de bachelor- en masterfase 2434 studenten. Op de tweede plaats staat Psychologie met 1548 studenten. Economie staat op nummer 3 met 998 studenten.

Opvallend populair is de Engelstalige opleiding Liberal Arts & Sciences van de faculteit Geesteswetenschappen die de afgelopen jaren steeds meer eerstejaars trekt. In 2013 begonnen hier 125 studenten, in 2014 waren dit er 168 en in 2015 waren het er 204.

De kleinste bacheloropleidingen behoren tot de faculteit Geesteswetenschappen: Islam & Arabisch heeft 22 studenten, Italiaans 25 en Keltisch 27. Qua instroom zijn Islam & Arabisch en Italiaans het kleinst met tien nieuwe studenten. 

Advertentie