UU wil uit Kruytgebouw; nieuwbouw voor bèta’s

Het Kruytgebouw komt rond 2021 leeg te staan

De Utrechtse chemici en biologen werken over enkele jaren waarschijnlijk in een nieuw gebouw. De universiteit wil het Kruytgebouw afstoten.

Het universiteitsbestuur besluit naar verwachting nog dit voorjaar tot nieuwbouw voor het bèta-onderzoek. Dat zei collegelid Anton Pijpers vorige week tijdens een commissievergadering van de U-raad.

Daarmee gaat een grote wens van de faculteit Bètawetenschappen in vervulling. De bèta’s willen graag vervangende huisvesting voor de onderzoeksgroepen die nu in het Kruytgebouw en Ornsteinlaboratorium zitten. Beide gebouwen kennen een lange en dure geschiedenis van problemen met asbest en ventilatie. Bovendien zijn de technische installaties verouderd en is het energieverbruik erg hoog.

De universiteit denkt minimaal vijf jaar nodig te hebben voor de ontwikkeling van de nieuwbouw. Het is nog onduidelijk of er één of twee nieuwe gebouwen voor de bètafaculteit komen en wat de nieuwe locatie gaat zijn.

De bèta’s willen graag nieuwbouw naast het De Wiedgebouw waar nu al farmaceuten en chemici werken. Of dat gaat lukken is nog onzeker, het perceel aan de Leuvenlaan aan de westzijde van het gebouw heeft geen bouwbestemming. Op het terrein aan de noordzijde - tussen het De Wiedgebouw en het onderzoekscentrum van Danone aan de Universiteitsweg  - mag wel worden gebouwd, maar alleen voor hightec-bedrijven. 

Kruytgebouw leeg in 2021
Wanneer de nieuwbouw er staat, wordt het Kruytgebouw buiten gebruik gesteld. Dat zal rond 2021 gebeuren. De universiteit hoopt dat er een partij is die een herbestemming heeft voor het gebouw. Zo niet, dan moet er gesloopt worden. Voor het Ornsteinlab in de Noordwest-hoek van De Uithof, waar nu vooral materiaalonderzoekers van het Debye-instituut werken, is eenzelfde scenario voorzien.

Desondanks zal de universiteit de komende jaren nog flink moeten investeren in het Kruytgebouw en in het Ornstein. De brandweer eist aanpassingen die de brandveiligheid moeten garanderen. Daarnaast moeten ook het ventilatiesysteem, installaties en leidingen worden aangepakt zodat er de komende vijf tot zeven jaar nog veilig in de twee panden kan worden doorgewerkt. Dit gaat zo'n 7 tot 10 miljoen euro kosten.

Eerder werd al bekend dat een geplande verhuizing van het hele Bijvoet Centrum voor biomoleculair onderzoek vanuit het Kruytgebouw naar het De Wiedgebouw niet doorgaat. Die overgang had een vleugel in het Kruytgebouw vrijgemaakt, waardoor de aanpassingen in het gebouw mogelijk goedkoper en gemakkelijker zouden worden. Door de snelle groei van enkele onderzoeksgroepen in het De Wiedgebouw is er daar echter geen ruimte voor alle Bijvoet-medewerkers. De meesten zullen daarom in het Kruytgebouw blijven werken.

Angst voor overlast
Onderzoeksgroepen in het Kruytgebouw maken zich zorgen over de overlast en tussentijdse verhuizingen die werkzaamheden met zich kunnen meebrengen. Zij hopen dat de aankondiging van nieuwbouw de omvang van de ingrepen in het Kruyt kan beperken.

Universiteitsraadslid Gert Folkers deelt die hoop. Hij verbaast zich over de grote en dure investeringen, met logistieke problemen als gevolg, terwijl een nieuw gebouw in aantocht is. Folkers vroeg in de raadsvergadering of het CvB er bij de brandweer op heeft aangedrongen de aanpassingen tot een minimum te mogen beperken.

Dat had het CvB volgens collegelid Anton Pijpers gedaan. Vergunningverstrekkers zijn de afgelopen jaren echter steeds strenger geworden, aldus Pijpers. “Bovendien heeft het ook voor ons als universiteitsbestuur natuurlijk de allerhoogste prioriteit dat medewerkers veilig kunnen werken.”

Investeringen in vastgoed stijgen
Voor de U-raad zelf zijn tenslotte de financiële consequenties van de beslissing tot nieuwbouw van belang. Voor de faculteit Diergeneeskunde staat in ongeveer dezelfde periode vervangende nieuwbouw voor het Androclusgebouw op de agenda.

Nu de U-raad dankzij minister Bussemaker instemmingsrecht heeft op de hoofdlijnen van de begroting, willen de leden graag nog beter geïnformeerd worden over de gevolgen van de twee bouwprojecten die de vastgoedinvesteringen van de UU mogelijk enkele jaren richting de 80 miljoen duwen. Begin juni krijgt de raad daarom een financieel overzicht van de nieuwe huisvestingsplannen.

Advertentie