UU wil verdubbeling aantal onderwijshoogleraren

Universiteitsbestuur neemt maatregelen om onderwijscarrières mogelijk te maken

Over vier jaar moet 10 procent van alle Utrechtse hoogleraren zijn aangesteld op basis van hun onderwijsprestaties. Dat staat in een nieuw plan waarmee de UU de waardering voor het onderwijs wil vergroten.

In 2020 zouden er 60 hoogleraren met een onderwijsprofiel werkzaam moeten zijn aan de UU, zo schrijft het universiteitsbestuur in een nota aan de U-raad. Op dit moment zijn dat er 32. 

De uitbreiding moet voor een deel tot stand komen door aanpassingen van het huidige Teaching Fellow-programma. In dit programma werken uitblinkende docenten aan onderwijsvernieuwingsprojecten. De bedoeling is dat het Teaching Fellow-programma meer statuur krijgt.

Zo wordt de selectie van de fellows aangescherpt en kunnen gegadigden in de toekomst bovendien ook van buiten de Universiteit Utrecht komen. Deelnemers aan het programma ‘nieuwe stijl’ krijgen bij een positieve beoordeling automatisch een hoogleraarschap met een onderwijsprofiel. Jaarlijks is er plaats voor vijf fellows. 

De maatregel is volgens het college van bestuur en de decanen van de zeven faculteiten nodig omdat tot nu maar mondjesmaat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om onderwijshoogleraren aan te stellen. De uitstraling van het werk van de teaching fellows is op dit moment bovendien vaak te beperkt.

De UU wil niet alleen potentiële hoogleraren een duwtje in de rug geven. Ook andere medewerkers die zich willen toeleggen op het onderwijs moeten gemakkelijker carrièrestappen kunnen maken. Goede docenten kunnen nu ook al bevorderd worden naar hogere functieschalen. Dat gebeurt nog niet zo vaak, vooral omdat duidelijke criteria ontbreken. De komende jaren gaat de universiteit daarom werken aan objectieve maatstaven.

Daarnaast wil het universiteitsbestuur graag dat opleidingen meer mensen gaan aannemen die zich onderscheiden door prestaties in het universitaire onderwijs. Van de nieuwe aanstellingen zou 20 procent naar dat type academici moeten gaan, stelt het CvB. Uitgangspunt blijft wel dat alle UU-docenten in ieder geval een dag in de week aan onderzoek blijven besteden, zodat de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in stand wordt gehouden.

Met de nieuwe plannen wil de UU meer ruimte bieden voor onderwijscarrières. Het universiteitsbestuur schrijft in de nota dat Utrecht voorop loopt met haar waardering voor onderwijs; denk aan de invoering van basiskwalificaties voor docenten, van onderwijsprijzen, van een innovatiefonds en van het teaching fellowproject. Toch bestaat er ook in Utrecht nog steeds het gevoel dat onderwijs relatief minder waardering krijgt dan onderzoek, zo erkent het CvB.

Het universiteitsbestuur stelt voor een expertisecentrum in te richten dat de bestaande initiatieven die zich richten op onderwijsvernieuwing en ondersteuning van voortrekkers in het onderwijs bundelt en meer zichtbaar maakt. Zo komen de verschillende leergangen en cursussen voor docenten onder de vlag van dit centrum. De universiteit zoekt hiervoor een fysieke plek en een directeur. 

Tenslotte moet binnen de planperiode 2016-2020 ook het huidige systeem rondom de verplichte basiskwalificaties voor docenten aangepast worden, zo vindt het universiteitsbestuur. Gedacht wordt aan verplichte bijscholing van docenten die al in bezit zijn van de kwalificaties en aan een cursusaanbod voor docenten die de kwalificaties nog moeten halen.

Advertentie