UUinActie maakt entree in U-raad

Foto DUB

UUinActie kwam dit jaar voort uit de landelijke protestbeweging WOinActie. Ongewoon is dat de nieuwe partij zowel een lijst indiende voor de studenten- als voor de personeelsverkiezingen.

De nadruk in de campagne van UUinActie lag op vermindering van werkdruk, op meer inspraak van studenten en medewerkers en op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Die aanpak had resultaat, bleek vrijdagmiddag bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag in het Academiegebouw. Hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis Annelien de Dijn en student Nederlands Ashley van Driel nemen volgend jaar in de raad plaats.

Vuur verliest

Bij de studenten kan ook De Vrije Student tevreden zijn over de uitslag. Die partij kreeg een restzetel toebedeeld waardoor zij volgend jaar door twee in plaats van door één raadslid vertegenwoordigd wordt. De Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) krijgt de andere restzetel en behaalt net als bij de vorige verkiezingen vier zetels.

Lijst Vuur blijft de grootste Utrechtse studentenpartij. Maar die partij is wel de grote verliezer van de verkiezingen. Vuur moet volgend jaar met vijf zetels genoegen nemen, twee minder dan bij de vorige verkiezingen. Dit voorjaar verloor de partij overigens wel een zetel omdat raadslid Tymen overstapte naar de PvdUS.

De toebedeling van de zetels vindt geheel plaats volgens de rangorde van de ingeleverde lijsten. Geen van de lagergeplaatste studenten behaalde voldoende voorkeursstemmen voor een zetel.

Nummer 3 van de lijst van Vuur, student Sociologie en Filosofie Jesse Wijlhuizen, kreeg van alle verkiesbare studenten de meeste stemmen: 381. In totaal brachten 7274 studenten hun stem uit, 23,9 procent van het aantal kiesgerechtigden. De opkomst was daarmee iets lager dan voorgaande jaren.

Promovendipartij houdt twee zetelsDoor de intrede van UUinActie verliest lijst Vlam, al jaren de grootste personeelspartij, één zetel van de huidige negen. Bij het wetenschappelijk personeel won Vlam zowel in het district alfa/gamma als in het district bèta twee van de vier zetels. De partij kreeg daarnaast alle vier de zetels die waren bestemd voor het ondersteunend personeel (obp).

Voor die obp-zetels waren geen verkiezingen. Er hadden zich alleen drie Vlam-kandidaten gemeld. De vrijgevallen vierde zetel viel na berekeningen uiteindelijk eveneens aan Vlam toe, waardoor ook de nummer drie op de lijst alfa/gamma bij het wetenschappelijk personeel, kunsthistorica Annemieke Hoogenboom, in de raad is gekozen.

De Utrechtse Promovendi Partij (UPP) behoudt de twee zetels die twee jaar geleden bij de eerste deelname aan de verkiezingen behaald werden. Net zoals twee jaar geleden was daar in het district Bètawetenschappen een restzetel voor nodig. Promovendi Lieke Schrijvers en Anne van Veen gaan namens de UPP in de raad zitten.Opmerkelijk is dat UUinActie in totaal twee stemmen méér kreeg dan de UPP, maar één zetel minder krijgt. Dit komt doordat UUinActie alleen verkiesbaar was binnen het district alfa/gamma.

Uiteindelijk werd bij het personeel alleen Vlam-voorman Joop Schippers met voorkeurstemmen gekozen. HIj behaalde van alle medewerkers de meeste stemmen: 253. Maar omdat Schippers al lijsttrekker was, veranderde er niets aan de lijstvolgorde. In totaal brachten 2266 medewerkers hun stem uit, 32,8 procent van alle kiesgerechtigden.


De gekozen studenten zijn:

Lijst Vuur

 • Vincent de Haes, Geowetenschappen
 • Anneke Marien, Geesteswetenschappen
 • Jesse Wijlhuizen, Geesteswetenschappen / Sociale Wetenschappen 
 • Nienke Prins, Geesteswetenschappen / Rebo  
 • Rens van Hoogdalem, Geesteswetenschappen

Partij voor de Utrechtse Student 

 • Lars Bakker, Rebo   
 • Maartje Lith, Rebo   
 • Friso Bouman, Rebo 
 • Sarah van Driel, Bètawetenschappen                     

De Vrije Student

 • Eva Klaver, Bètawetenschappen   
 • Job van den Broek, UCR /Geesteswetenschappen           

UUinActie 

 • Ashley van Driel, Geesteswetenschappen                      

De gekozen medewerkers zijn:

Lijst Vlam

 • Joop Schippers, Rebo                         
 • Toine Minnaert, Geesteswetenschappen 
 • Annemieke Hoogenboom, Geesteswetenschappen   
 • Gert Folkers, Bètawetenschappen     
 • Mechiel Korte, Bètawetenschappen     
 • Syl Blad, Bètawetenschappen  
 • Wim de Smidt, Rebo
 • Liesbeth Potters, Rebo              

Utrechtse Promovendi Partij 

 • Lieke Schrijvers, Geesteswetenschappen
 • Anne van Veen, Bètawetenschappen                                

UUinActie (totaal: 380 stemmen)

 • Annelien de Dijn, Geesteswetenschappen                       

Zetel UMC Utrecht                                                        

 • Erna van Wilsem

Advertentie