UVSV ontkent groot deel aantijgingen Rambam

In de uitzending van Rambam worden vier incidenten van de introductieperiode van UVSV voor het voetlicht gebracht; één staat op beeld en over de andere drie wordt gesproken. Zo is te zien hoe een aspirant-lid gedwongen moet eten. De 'undercover-feut' beweert dat het meisje in kwestie daarna moest overgeven, maar dit staat niet op beeld. Net zoals de drie andere incidenten die in de uitzending aan bod komen. Zo vertelt een student dat ze in het gezicht is gespuugd, spreekt de undercover-feut met een student over haar “weggegooide medicijnen” en maakt een aantal aspirant-leden een opmerking over het feit dat het opvallend is dat er de hele week geen lichamelijk contact toegestaan was tot even daarvoor. Wat er precies is voorgevallen wordt niet helemaal duidelijk, wel dat daarbij het hesje van één van de meisjes is gescheurd.

Op deze manier gebracht, zijn het wel voorvallen die in overtreding zijn met de Gedragscode Introductietijd. Een document dat sinds 2003 jaarlijks ondertekend wordt door de zeven Utrechtse gezelligheidsverenigingen, de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Deze code schrijft bijvoorbeeld voor dat “inbreuk op de lichamelijke integriteit verboden” is. Duwen, trekken slaan en schoppen worden daarbij genoemd, net zoals het dwingen tot eten of drinken. 

De UU en HU besloten voor de kerstvakantie dan ook om het geld dat de vereniging krijgt op te schorten en dat het bestuur van de vereniging voorlopig niet meer welkom is bij academische plechtigheden. UVSV kreeg echter wel de kans om de voorvallen die in de uitzending werden beschreven te onderzoeken, omdat rector Bert van der Zwaan stelde dat de beelden “niet toereikend zijn om in alle gevallen de toedracht van de zaak onomstotelijk vast te stellen”.

Alexandra.jpg

'Overgeven na gedwongen eten niet waar'
In het programma Jinek dat donderdagavond na de uitzending van Rambam te zien was, namen UVSV-preses Alexandra Kist en vice-preses Fine Westermann al een voorschot op de resultaten van dat onderzoek. De twee bestuursleden gaven aan geschrokken te zijn van de beelden, maar verwezen sommige suggesties die in het televisieprogramma werden gedaan naar het rijk der fabelen. Zo is volgens Kist en Westermann uit hun eigen onderzoek gebleken dat het “niet waar” is dat het meisje dat gedwongen gevoerd werd vervolgens moest overgeven. De twee bestuursleden vertelden dat het desbetreffende meisje wel al tijdens het kennismakingskamp naar het bestuur is gekomen om het incident te melden en dat het bestuur daarna direct de betrokkenen heeft aangesproken. Daarmee was voor alle partijen de kous af.

In de Gedragscode Introductie staat echter dat het bestuur een plicht heeft om incidenten te melden. Ook als er intern al sancties zijn geweest. Dat heeft UVSV niet gedaan. De bestuursleden bevestigen op dat punt te hebben “verzaakt”, omdat ze in de veronderstelling waren het incident intern goed te hebben aangepakt.

Volgens woordvoerder van de UU Maarten Post is de afspraak dat studentenverenigingen binnen 24 uur zelf aan de bel trekken bij de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU) over incidenten, de context waarin deze plaatsvonden en de eventueel genomen maatregelen. Verenigingen die de afgelopen jaren op die wijze de Gedragscode naleefden, zijn tot nu toe niet geschorst zoals in het geval van UVSV. Volgens Post gaat het uiteraard ook om de aard van de voorvallen, maar hij bevestigt dat de openheid over incidenten wel degelijk een rol speelt bij de strafmaat.

Rambam3.jpg

'Uitspraak weggegooide astmamedicijnen werd in de mond gelegd'
Een ander incident dat niet gemeld werd door UVSV ging over de astmamedicijnen van een aspirant-lid. Ze had haar medicijn niet altijd binnen handbereik doordat deze volgens de makers van Rambam waren “weggegooid”. Kist en Westermann zeggen niet op de hoogte te zijn geweest van het vermeende incident totdat zij werden geconfronteerd met de beelden van Rambam. Kist: “Toen wij zelf de beelden voor het eerst zagen, dachten we ook: 'God, als er echt astmamedicijnen zijn weggegooid dan is er echt een probleem'.”

Het UVSV-onderzoek wijst echter op een misverstand. Iets wat Bente Naber, het aspirant-lid van wie de desbetreffende medicijnen waren, onderschrijft. Zij vertelde in Jinek dat haar was gezegd om haar medicijnen tijdens de ontgroening in haar broekzak te houden, maar omdat zij dit onhandig vond, deed zij ze in haar tas. “Dat bleek niet verstandig, want de tas werd af en toe afgepakt. Dus ik was op een gegeven moment mijn medicijnen kwijt.” Over het feit dat zij in de uitzending van Rambam zelf bevestigend antwoord op de opmerking van de undercover-feut dat haar medicijnen zijn weggegooid, zegt ze dat haar woorden in de mond zijn gelegd op een moment dat ze “bloed chagrijnig” was.

Update 14.00 uur: Rambam heeft zojuist op Facebook een filmpje gepubliceerd waarin het incident rondom de astmamedicijnen van Bente Naber uitgebreider te zien is dan in het televisieprogramma. Daarin zegt Naber zelf twee keer dat haar medicijnen zijn weggegooid. Hiermee wil de redactie aantonen dat het voorval wel correct is weergegeven en bestrijden ze de weergave zoals die werd gegeven door UVSV aan tafel bij Jinek. Daarnaast trekt de redactie in twijfel hoe vrij Naber is om over het incident te praten. Hoewel zij in de uitzending van Jinek zei dat groepsdruk geen rol speelde en zij in opstand was gekomen als er iets was gebeurd wat niet door de beugel kon, trekken de makers van Rambam dat in twijfel. Zo vertelt Naber tegen de undercoverfeut: "Ze zeiden ook: 'Kijk er is een klachtencommissie, als je een klacht wil indienen moet je dat nu doen'. Alsof mensen dan gaan opstaan en zeggen: 'Heeee'. Waar al die FBI's ook bij staan die dan later sowieso naar je toekomen van: 'Nou...'" De redactie zegt te begrijpen dat Naber mogelijk uit loyaliteit naar haar vereniging haar verhaal achteraf heeft gewijzigid, maar zij graag laten zien hoe het werkelijk is gegaan.

 

'De infiltrant van Rambam heeft van twee personen één gemaakt'
Ook in Rotterdam staat het waarheidsgehalte van een voorval uit de uitzending van Rambam ter discussie. Volgens Rambam zou daar een aspirant-lid zijn geduwd waardoor hij met zijn hoofd tegen iets aan was gevallen, waarna hij met een ambulance werd afgevoerd. De volgende dag kwam hij met verband om zijn hoofd terug. Een incident dat wel werd gemeld bij de universiteit, maar op een andere manier dan de Rambam-feut het waarnam. Maar dat komt omdat het verhaal van de undercoverstudent helemaal niet klopt, zegt Maxime Guinchard de jongen die met het verband rondliep in een verklaring aan tijdschrift Quote.

In een ingezonden verklaring schrijft hij dat hij voor de introductieperiode een hoofdwond had opgelopen. Het bewijs hiervan zou hij aan de redactie van Quote hebben gestuurd. Tijdens het kennismakingskamp moesten zijn hechtingen verwijderd worden. Een pleister bleef niet zitten, dus kreeg hij een verband om zijn hoofd om te voorkomen dat er vuil in de wond zou komen. Volgens Guinchard viel toevallig diezelfde dag een jongen flauw en werd hij met de ambulance ter controle naar het ziekenhuis gebracht. “De infiltrant van Rambam heeft van twee personen één persoon gemaakt. Hij dacht dat de flauwgevallen persoon ook degene was die met een verband rond liep de volgende dag.” De eindredacteur van Rambam werpt tegenover Quote tegen dat hun “undercoverfeut” het “echt anders heeft ervaren” en dat er nu “een welles-nietes-spelletje” van wordt gemaakt.

Vraagtekens bij onderzoek Rambam 

“Ik heb wel mijn vraagtekens bij de manier van onderzoek doen van Rambam”, stelde de bestuursleden van UVSV donderdagavond tegenover Jinek. “Het zou wel goed zijn als zij op een manier toegeven dat ze sommige dingen niet goed hebben onderzocht.” Toch snappen Kist en Westermann de stappen die de universiteit heeft gezet op basis van de beelden. “Maar we hebben vertrouwen dat het weer goedkomt en dat de banden met de universiteit dan weer hersteld zullen worden.”

Het onderzoek van UVSV naar de vermeende incidenten loopt nog. Over het spuug-incident konden zij niets zeggen, omdat zij hier nog geen meldingen van hadden gekregen.

Advertentie