Vanaf 15 juni eerste studenten in universitaire gebouwen, maar veel zullen het er niet zijn

Voorlopig is er nog weinig levendigheid op de Drift, foto DUB

Dat blijkt uit een ‘coronavirus update’ die de UU woensdag heeft gemaild naar studenten en medewerkers. De universiteit benadrukt dat het beleid er nog steeds op is gericht om al het onderwijs wat online kan, ook online te laten plaatsvinden.

De UU wil de mogelijkheid die het kabinet sinds deze week biedt om vanaf 15 juni weer fysiek onderwijs aan te bieden voorlopig alleen benutten voor onderwijs dat op dit moment helemaal niet gegeven kan worden, zoals practica. Ook de studiebegeleiding van ‘kwetsbare’ studenten zou op de universiteit kunnen plaatsvinden. Het gaat hierbij om studenten met een functiebeperking die moeite hebben met het online onderwijs of studenten met psychische problemen die een gesprek wensen omdat hun klachten door de coronamaatregelen zijn verergerd. De studiebegeleiders maken hiervoor nu een plan.

De universiteit blijft gebonden aan de strikte voorwaarden die het kabinet heeft vastgesteld. De onderwijsactiviteiten en de begeleiding mogen alleen starten en eindigen tussen 11 uur en 15 uur en na 20 uur, dit om het openbaar vervoer in de spits te ontlasten.

Het kabinet laat wel enige ruimte om af te wijken van die tijden. De UU is met burgemeester Van Zanen in overleg over de mate waarin dat in Utrecht mogelijk is. Studenten die de universitaire gebouwen vanaf 15 juni weer mogen betreden, krijgen uiterlijk 4 juni meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Na de zomer
Het is nog onduidelijk hoe het onderwijs er na de zomer gaat uitzien. Volgend week wil de universiteit laten weten welk soort onderwijs als eerste weer in fysieke vorm kan plaatsvinden. De bedoeling is dat studenten en docenten daarna zo snel mogelijk zekerheid krijgen over wat dit precies betekent voor hun eigen vakken. Volgende week moet ook bekend zijn wat er gebeurt met de internationale studentenuitwisselingen. De UvA besloot deze week alle exchange-programma’s voor het najaar te schrappen.

Behalve voor de onderzoekers in de labs die deze week weer opstartten, biedt het kabinet volgens de UU vooralsnog weinig ruimte voor andere medewerkers om in hun eigen gebouw aan het werk te gaan. Daarbij verwijst de universiteit ook naar het protocol dat de vereniging van universiteiten VSNU deze week samen met het ministerie van OCW opstelde.

De universiteit zoekt wel naar mogelijkheden om ook het experimentele onderzoek van de alfa’s en gamma’s weer doorgang te laten vinden. Daarnaast is er aandacht voor studenten, PhD’s en andere medewerkers die kunnen bewijzen dat zij door specifieke omstandigheden moeilijk thuis kunnen studeren of werken. De universiteit wil bekijken of er voor die groep vanaf 15 juni een werkplek is te vinden op de universiteit. 

Advertentie