Versterking medezeggenschap niet nodig, vindt minister Dijkgraaf

Foto: Pixabay

Medezeggenschapsraden en opleidingscommissies van hogescholen en universiteiten moeten over allerlei belangrijke zaken adviseren en meebeslissen: het onderwijsbeleid en de hoofdlijnen van de begroting, maar ook over de besteding van de leenstelselmiljoenen. Hoewel de medezeggenschappers steeds meer op hun bordje krijgen, schiet hun ondersteuning hierin tekort, bleek afgelopen najaar uit onderzoek van bureau Berenschot. Ook het overleg met de bestuurders loopt bij sommige instellingen moeizaam.

Deze problemen spelen ook binnen de Utrechtse studentengeleding van de universiteitsraad. Door "een opstapeling van problemen" kunnen raadsleden niet meer goed hun werk doen, aldus raadslid Job de Jager tijdens de universiteitsraadsvergadering op 7 maart. Onder meer de toenemende werkdruk, een rommelige overdracht en de hoge kosten van een bestuursjaars zorgen volgens De Jager ervoor dat het elke jaar "steeds lastiger wordt om opvolgers te vinden". 

Niet nodig
De vorige minister, Ingrid van Engelshoven, zag het probleem niet zo. Ruim de helft van de geïnterviewde medezeggenschapsleden was tevreden over de ondersteuning. Wettelijk verplichte scholingsbudgetten en landelijke minimumvergoedingen voor raadsleden vond Van Engelshoven hierdoor niet nodig.

Het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke vereniging van universitaire medezeggenschapsraden denken daar anders over. Volgens een deel van de geënquêteerde medezeggenschappers gaat het namelijk niet goed. Ze hoopten dat het nieuwe kabinet met duidelijke richtlijnen voor instellingen zou komen, maar daar ziet het niet naar uit.

Animo
Versterking van de wettelijke rechten is niet nodig, schrijft ook minister Dijkgraaf in antwoord op Kamervragen. Hij laat het aan de instellingen over om samen met de medezeggenschappers te bepalen hoe die het best geschoold en ondersteund kunnen worden.

Studentenorganisaties hebben de minister laten weten dat ze voor de volgende medezeggenschapsmonitor willen uitzoeken waarom het animo voor het raadslidmaatschap zo gering is. Heeft dat bijvoorbeeld te maken met te lage vergoedingen? Dijkgraaf erkent dat dit een rol kan spelen, maar wacht de monitor af. Een overzicht van wat instellingen precies uitgeven aan vergoedingen voor medezeggenschappers kan hij niet geven, want instellingen hoeven dat niet te specificeren in hun jaarverslag.

 

Advertentie