Viroloog Marion Koopmans is verkozen tot Alumnus van het Jaar

De uitreiking in de Domkerk waar Marion Koopmans in gesprek is met presentator Naomi Kok-Luis. Foto DUB

Marion Koopmans (65) studeerde Diergeneeskunde in Utrecht in de jaren 70. "Ik weet nog dat ik college kreeg bij de Veeartenijstraat, een omgeving waar nu in de paardenkathedraal een theater zit," vertelt Koopmans bij de uitreiking in de Domkerk. Het is ook die omgeving die te zien is op het schilderij dat haar wordt aangeboden: het Anatomiegebouw en de Paardenkathedraal. 

Haar droom was dierenarts te worden, maar aan het eind van de studie ging ze zich verdiepen in een virus bij runderen dat ook een  humane kant bleek te hebben. "Zo ben ik gerold in de epidemiomologie." Volgens haar kunnen we van de manier waarop virussen zich verspreiden bij dieren veel leren. "Bij dieren speelt de gezondheid van de groep een grote rol," zegt Koopmans.

Ze is verder gegaan in het onderzoek naar virussen en is terecht gekomen bij het Erasmus Medisch Centrum waar zij  hoogleraar virologie is. Het afgelopen jaar leerde Nederland haar kennen als lid van het Nederlandse Outbreak Management Team (OMT) en van het onderzoeksteam van de World Health Organisation (WHO).

Impact en publiek debat
De jury roemt de wijze waarop Koopmans haar indrukwekkende onderzoeksresultaten deelt in het publieke debat.  Zij werd een bekende Nederlander. De jury vindt het knap hoe Koopmans is omgegaan met de negatieve kanten die tegenwoordig verbonden zijn aan het verspreiden van een ongemakkelijke boodschap. Zij ervoer de wrijving die bestaat tussen politiek en wetenschap. Ondanks de intimidaties waar zij mee te maken kreeg, bleef zij deze rol bewust vervullen en ging zij met niet aflatende energie de dialoog aan, ook op social media en door veelvuldige aanwezigheid in televisie- en radioprogramma’s. De faculteit Diergeneeskunde nomineerde Marion Koopmans voor de prijs Alumnus van het Jaar. Helemaal bijzonder in dit jaar waarin de opleiding Diergeneeskunde het 200-jarig bestaan viert.

Alumnus van het Jaar
Met de Alumnus van het Jaar prijs onderstreept de Universiteit Utrecht dat alumni een belangrijk en integraal onderdeel vormen van de academische gemeenschap. Want samen met studenten, wetenschappers, alumni, maatschappelijke partners, de overheid en het bedrijfsleven zoekt de Universiteit Utrecht naar oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Een Alumnus van het Jaar is iemand die op zijn of haar gebied vooruitgang brengt en buiten de gebaande paden durft te treden, een maatschappelijk geëngageerd persoon en een inspiratiebron voor huidige studenten. Eerdere Alumni van het Jaar waren: Marjan Minnesma , Feike Sijbesma, Cathelijne Broers, Jan Beuving en Rutger Bregman.

Prijs
De prijs voor de Alumnus van het Jaar is een kunstwerk van de Utrechtse kunstenaar Nissim Men met daarop een voor de winnaar belangrijke plek in de stad Utrecht. De prijs is een initiatief van het Utrechts Universiteitsfonds.

Jury
De jury bestaat uit Harald Miedema MBA (juryvoorzitter, alumnus en vice-voorzitter van het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds), José van Dijck (alumnus, universiteitshoogleraar en lid van het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds), Merel Dekker (alumnus en student-assessor College van Bestuur), Monique Mourits (alumnus en directeur Communicatie & Marketing),  Floris de Gelder (alumnus) en  James Kennedy (universiteitshoogleraar).

Advertentie