Voor 1 mei aanmelden? Eén op de tien heeft geen idee

Van de studiekiezers weet 10 procent niets van de nieuwe aanmelddatum voor het hoger onderwijs. Deze havisten en vwo’ers denken dat ze zich ook na 1 mei nog probleemloos kunnen inschrijven.

Het gaat om 13 procent van de havisten en 9 procent van de vwo’ers. Onder mbo’ers is de nieuwe aanmelddatum nog minder bekend: een kwart heeft er niet van gehoord.

Dat blijkt uit een peiling van het ministerie van OCW, dat wilde onderzoeken of eindexamenkandidaten op de hoogte zijn van de recente wetswijzigingen. Vroeger konden aspirant-studenten zich tot 1 september bij een opleiding aanmelden, maar sinds dit jaar is de deadline vervroegd naar 1 mei.

Er zijn wel meer dingen onbekend bij de scholieren. Slechts de helft weet dat hogescholen en universiteiten een studiekeuzecheck verplicht kunnen stellen. Nog minder leerlingen weten dat ze desgewenst zelf om zo’n studiekeuzecheck kunnen vragen.

Slechts 1 op de 3 havisten heeft begrepen dat een hbo-propedeuse niet langer automatisch toegang verschaft tot het wetenschappelijk onderwijs. Universiteiten mogen tegenwoordig extra eisen stellen.

Minister Bussemaker heeft alle examenkandidaten een brief geschreven over de veranderingen, maar die heeft lang niet iedereen gelezen. Meer dan de helft van de havisten en bijna de helft van de vwo’ers kan zich geen brief herinneren. Onder mbo’ers is dat zelfs driekwart.

Toch is er geen reden tot paniek, zegt voorzitter Ruud Nauts van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Hij vindt dat redelijk veel mensen van de nieuwe maatregelen op de hoogte zijn. “In relatief korte tijd hebben ze toch vrij veel mensen bereikt. Maar de peiling laat wel zien dat we actief moeten doorgaan met voorlichten.”

Het baart hem vooral zorgen dat zo weinig aankomende studenten op de hoogte zijn van de studiekeuzecheck. “Dat is toch de apotheose van de studiekeuze. Daar zouden meer leerlingen iets van moeten weten.”

(De Universiteit Utrecht voerde vorig jaar als eerste universiteit een inschrijfdeadline van 1 mei in. Ook was er een verplichte studiekeuzecheck, in Utrecht wordt dat matching genoemd. red. DUB)

Advertentie