Voorlopig geen nieuwe studentencampus aan de Archimedeslaan

Het pand dat bekend staat als AL 16 (Archimedeslaan 16) zou dit najaar gesloopt worden. Foto DUB

Het bericht is uitermate zuur voor de 400 studenten die kort voor de zomer hun tijdelijke woning in het voormalige hogeschoolgebouw aan de Archimedeslaan moesten verlaten. Dat gebouw zou dit najaar gesloopt gaan worden om plaats te maken voor een nieuwe studentencampus met woningen, winkels en horeca.

Die plannen gingen nog uit van een verbreding van de A27. Daarbij zou immers ook een geluidswal en stiller asfalt worden aangelegd. Bovendien zou een verbindingsweg tussen de A28 en de A27, de zogenoemde Varkensbocht, verdwijnen. De nieuwe woningen kwamen daardoor verder van de snelweg te liggen.

Vanwege de noodzaak om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen is het trac├ębesluit voor de verbreding van de snelweg bij Utrecht echter vernietigd. En dat heeft dus ook gevolgen voor de plannen voor de studentencampus. De voorwaarden om te voldoen aan wettelijke geluids- en gezondheidseisen ontbreken nu.

De gemeente gaat de komende maanden met de projectontwikkelaar om tafel om te kijken wat er nu moet gebeuren. Als sloop en nieuwbouw op korte termijn niet mogelijk is, zouden er wellicht opnieuw studenten tijdelijk in het oude hogeschoolgebouw kunnen gaan wonen. Al is het de vraag of het gebouw daar nog geschikt voor is. Een woordvoerder van de gemeente verwacht rond de jaarwisseling meer duidelijkheid te kunnen geven.

Advertentie