Vraag aan minister: ‘Stop uitbuiting door huisjesmelkers’

Foto: archief DUB Maarten van den Haak

In een brief aan de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren, die ook Wonen in haar portefeuille heeft, pleit de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens voor maatregelen tegen huisjesmelkers. Dat doet hij mede namens zijn collega’s in Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Wageningen.  

Huisjesmelkers buiten hun huurders stelselmatig uit, is te lezen in de brief. Om daar een eind aan te maken, moeten verhuurders die te veel geld vragen niet alleen gedwongen worden om de huur verlagen, maar ook een boete krijgen, vinden de wethouders.

Als de huur te hoog is of als er gebreken zijn, kunnen studenten dit weliswaar aankaarten bij de huurcommissie, maar die kan alleen een huurverlaging opleggen en geen boete.

Absurd
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) steunt de oproep van de wethouders en pleit eveneens voor sancties. “Als een huisbaas 10 euro van je steelt, krijgt hij een boete. Als hij je echter voor honderden euro’s per jaar afzet, gebeurt er niets. Dit is absurd en moet vlug rechtgetrokken worden”, reageert voorzitter Tariq Sewbaransingh.

Volgens schattingen van de studentenorganisatie betalen studenten bijna 100 euro per maand te veel. In Amsterdam zou het zelfs om 160 euro gaan. Vorig jaar pleitten VVD en PvdA er al voor om huisjesmelkers harder aan te pakken.

Utrecht
De wethouder van Utrecht heeft de brief naar de minister ook ondertekend. De stad heeft regelmatig te maken met huisbazen die te hoge huren vragen. De gemeenteraad heeft het college van B&W gevraagd hard tegen dit soort types op te treden. De CDA-fractie heeft onlangs opnieuw aandacht voor dit onderwerp gevraagd.

Aanleiding is een nieuw conflict tussen huurders en huisbaas Marcel van Hooijdonk die de laatste jaren het meest in opspraak is. Van Hooijdonk kreeg in 2015 de discutabele titel Huisjesmelker van het jaar kreeg. Nu gaat het om een studentenhuis aan de Nachtegaalstraat. Volgens een artikel in dagblad AD/Utrechts Nieuwsblad wordt een aantal bewoners geintimideerd en bedreigd sinds zij naar de huurcommissie zijn gestapt. Van Hooijdonk ontkent alle beschuldigingen.

Eerder kwam van Hooijdonk negatief in het nieuws wegens dergelijk gedrag jegens huurders aan de Wittevrouwensingel, Zamenhofdreef, Lomanlaan en Rapenburchdreef.

 

Tags: huisbaas

Advertentie