Wellicht toch eigen psycholoog voor promovendi

Rector Kummeling neemt petitie van promovendi in ontvangst. Foto: Prout

Tot nu was het standpunt van het UU-bestuur steeds dat promovendi gebruik kunnen maken van de voorzieningen die alle medewerkers ter beschikking staan, zoals de bedrijfsarts en het bedrijfsmaatschappelijk werk.

Veel promovendi zijn van mening dat dit niet volstaat. Zij wijzen op de vele onderzoeken die een vergroot risico bij PhD’s op burn-out en depressie laten zien. Die psychische problemen zouden onder meer een gevolg zijn van de afhankelijke positie waarin zij verkeren en van het onzekere toekomstperspectief. In Delft kunnen promovendi daarom naar een PhD-psycholoog te stappen.

Het Utrechtse promovendi-overleg Prout en promovendipartij UPP startten daarom een petitie waarin zij laagdrempelige toegang tot psychologische ondersteuning eisen. Deze petitie met 1021 handtekeningen werd vorige week overhandigd aan rector Kummeling.

Kummeling zei bij deze gelegenheid bereid te zijn samen met de promovendi enkele scenario’s uit te werken om de ondersteuning aan promovendi te verbeteren. Het inzetten van een psycholoog die zich richt op de promovendiproblematiek zou daarbij een van de mogelijkheden zijn. Begin volgend jaar wil het universiteitsbestuur een besluit nemen over welk scenario gevolgd gaat worden.

Prout laat weten blij te zijn met de betrokkenheid die de rector toont en met de toezegging die hij doet.

Advertentie