Wie zijn die veelgeciteerde Utrechtse onderzoekers?

Body: 

De UU dankt de hoge klassering in de Shanghai Ranking voor een belangrijk deel aan veertien onderzoekers met belangwekkende publicaties in hun vakgebied. Wie zijn dat?

Read in English

De Universiteit Utrecht staat dit jaar weer in de top 50 van de Academic Ranking of World Universities van de Shanghai Jiao Tong University. Deze ranglijst, beter bekend als de Shanghai Ranking, is sinds de eerste editie van 2003 uitgegroeid tot meest aansprekende graadmeter van het onderzoeksucces van universiteiten. Hoewel er best wat is af te dingen op het vergelijken van totaal verschillende instellingen en de gehanteerde methodologie, zijn universiteiten stiekem toch altijd trots als ze in de lift zitten.

De opstellers van de Shanghai Ranking kijken of alumni en medewerkers van universiteiten belangrijke wetenschappelijke prijzen - zoals Nobelprijzen of Field medals - hebben gewonnen. Ook het aantal publicaties in vakbladen als Nature en Science en hoeveel die artikelen geciteerd worden door wetenschappers is van groot belang.

Maar daarnaast wordt het aantal veelgeciteerde onderzoekers geteld. En daarbij doet Utrecht het relatief goed. Als alleen naar dit criterium wordt gekeken, zit de UU bij de beste dertig universiteiten.

Om vast te stellen wie die door andere wetenschappers vaak aangehaalde auteurs zijn, gebruikt de Shanghai Ranking de Highly Cited Researchers List die jaarlijks wordt gepubliceerd. Daarop staan zo’n drieduizend veelgeciteerde onderzoekers die actief zijn in bètadisciplines of in de sociale wetenschappen.

Deze lijst wordt vastgesteld op basis van de 1 procent meest geciteerde artikelen in 21 wetenschappelijke disciplines. De auteurs van deze artikelen worden vervolgens gerangschikt. Of de onderzoekers uiteindelijk ook in de Highly Cited-lijst terechtkomen is afhankelijk van het totale aantal auteurs in een vakgebied.

De lijst bevat achttien namen van onderzoekers die aan de Universiteit Utrecht werken. In totaal worden 99 Nederlandse onderzoekers vermeld. De Rotterdamse universiteit scoort het allerbeste van de Nederlandse universiteiten. Liefst 22 onderzoekers van de Erasmus Universiteit behoren tot de meest geciteerde wetenschappers ter wereld. Harvard heeft de meeste wetenschappers in deze lijst: 84.

Van de achttien Utrechters in Highly Cited-lijst worden er overigens slechts veertien meegeteld door de Shanghai Ranking. De Chinese ranglijst kijkt alleen naar de eerste affiliatie (een organisatie waaraan een onderzoeker verbonden is) die vermeld wordt. Dat moet voor de Universiteit Utrecht ofwel de UU zelf ofwel het UMC Utrecht zijn.

Citatietoppers Hans Clevers, Jaap Sinninghe Damste, Detlef van Vuuren en Wilmar Schaufeli zijn niet meegewogen. Zij zijn wel aan de UU verbonden, maar hebben als eerste affiliatie een andere universiteit of een wetenschappelijk instituut achter hun naam staan.

Op de UU-site stellen drie Utrechtse onderzoekers dat een vermelding in de index in hoog aanzien staat. Ze hebben die dan ook op hun cv gezet. Hoogleraar Meteorologie en Luchtkwaliteit Maarten Krol zegt: “Ik heb eerder dit jaar een ERC Advanced Grant binnengehaald en ik kan me voorstellen dat mijn citatiescore daar een rol in gespeeld heeft.”

De veertien onderzoekers die samen verantwoordelijk zijn voor de hoge Utrechtse score zijn:

NaamDiscipline
Albert Heck                             Biologie en Biochemie
Arno Hoes                               Klinische Geneeskunde
Corné Pieterse                        Plant- en Dierwetenschappen
Rick Grobbee                          Klinische Geneeskunde
Karel Moons                            Sociale Wetenschappen
Rens Voesenek                         Plant- en Dierwetenschapen 
Leendert van Loon                  Plant- en Dierwetenschappen
Maarten Krol                           Geowetenschappen
Martijn van den Heuvel           Neurowetenschappen en Gedrag
Michiel van den Broeke            Geowetenschappen
Paul de Bakker                        Moleculaire Biologie en Genetica
René Kahn                              
(Inmiddels werkzaam aan de Icahn School of Medicine van Mount Sinaï (ISMMS) in New York)
Psychiatrie/Psychologie
Ron Boschma                          Sociale Wetenschappen
Wim Hennink                          Farmacie en Toxicologie

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail