WOinactie stelt minister ultimatum

Creative commons: Pixabay

UvA-hoogleraar Rens Bod van WOinactie had het ultimatum al eerder aangekondigd, maar de deadline van Prinsjesdag is nu officieel met een mail en aangetekende brief aan de minister medegedeeld. Daarin stelt WOinactie dat de zogeheten doelmatigheidskorting van 183 miljoen van tafel moet en het kabinet structureel moet investeren in het wetenschappelijk onderwijs. Bod heeft het over een bedrag van minimaal 1,15 miljard euro extra per jaar.

'Mag en kan niet verder bezuinigd worden'
Als de eisen op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, niet zijn ingewilligd, dan volgen er in de week daarop landelijke acties van docenten en onderzoekers, waarschuwt Bod. Hij wordt onder meer gesteund door actiegroep Rethink en de vakbonden FNV en VAWO.

Bod: “Sinds 2000 is het bedrag dat het rijk per student beschikbaar stelt met een kwart gedaald naar 15.000 euro, terwijl de studentenaantallen bijna zijn verdubbeld. Er mag, maar er kán ook echt niet verder worden bezuinigd in het WO. Universitaire medewerkers met een normale onderwijstaak komen nu al niet meer toe aan de essentiële onderwijstaken.”

Steun van studenten
Ook studentenorganisaties LSVb en ISO hebben de brief ondertekend. Daarnaast laten verschillende studenten(organisaties) deze week al van zich horen. Zo wordt er door diverse actiegroepen dinsdagavond afgetrapt met de Night of Protest in Amsterdam. In Nijmegen gaan leden van de lokale studentenvakbond tijdens een ‘open meeting’ in gesprek over de geplande bezuinigingen en in Wageningen delen ze stressballen uit om de stress van de hoge werkdruk en de bezuinigen te verzachten. Een petitie van studenten in Utrecht tegen de bezuinigingen aan de faculteit geesteswetenschappen is inmiddels bijna duizend keer getekend.

Bod is blij met de steun van de studenten. “Op vijf universiteiten vinden er acties plaats. Dat lijkt misschien niet heel veel, maar voor Nederland is dat toch een behoorlijke prestatie.” Als de actieweek van docenten in september doorgaat, zullen alle universiteiten meedoen, hoopt hij. Het ministerie van Onderwijs was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Tags: woinactie

Advertentie