Zaaigeld en een prijs voor een meer diverse UU

Foto Ivar Pel

Een jaar na de start van de Taskforce Diversiteit leek het ons een mooi moment via het DUB Magazine de diversiteit van onze universiteit onder de aandacht te brengen. In het Strategisch Plan van de universiteit staat het thema diversiteit hoog op de agenda. Het doel van de Taskforce Diversiteit is aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp en het stimuleren van activiteiten en het bevorderen van meer diversiteit binnen onze academische gemeenschap.

Het afgelopen jaar spraken wij heel veel studenten en medewerkers, die via allerlei activiteiten hieraan een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk voor vluchtelingen, taalonderwijs voor leerlingen met een taalachterstand, onderzoek naar gender, trainen van interculturele vaardigheden. Te veel om allemaal hier in een column op te noemen. Zo ontstond het idee om via onze nieuwe website uu.nl/diversiteit al deze informatie en activiteiten te ontsluiten en met iedereen te delen. Want er is zoveel moois dat bij ons op de universiteit gebeurt! Hierdoor ontstaat opeens een heel ander beeld dan wellicht de ‘buitenkant’ op het eerste gezicht laat zien. Velen van ons zijn zeer betrokken bij de wereld om ons heen en dragen bij aan het diverser maken van onze samenleving, ook binnen de universiteit.

Maar er is natuurlijk nog veel werk aan de winkel! We zullen ons moeten blijven inzetten om een diversere groep studenten en medewerkers, met allerlei verschillende achtergronden, welkom te heten op onze universiteit. Waarom vinden wij dit belangrijk? Niet alleen omdat het onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen, maar ook omdat diversiteit in the classroom leidt tot het bij elkaar brengen van meer perspectieven, ervaringen, invalshoeken en kennis. Dit verrijkt het onderwijs en kan bij het onderzoek leiden tot nieuwe perspectieven.

Via het Stimuleringsfonds Diversiteit zal de taskforce zaaigeld ter beschikking stellen om initiatieven binnen de universiteit te ondersteunen. Ook zullen we jaarlijks de Diversity Award uitreiken om hen die zich inzetten voor diversiteit extra in het zonnetje te zetten.

Veel leesplezier met dit themanummer en laat het jullie inspireren voor veel diversiteit binnen onze universiteit!

Advertentie