Zes Comeniusbeurzen voor de UU

Creative commons: pixabay

In 2016 ging het Comeniusprogramma van start, waarmee toenmalig minister Bussemaker (PvdA) de onderwijsvernieuwing wilde bevorderen en een cultuurverandering teweeg wilde brengen. Vooral bij de universiteiten voert het onderzoek de boventoon en geldt het onderwijs nog vaak als ondergeschoven kindje.

Eerst konden docenten alleen Teaching Fellow-beurzen aanvragen, maar het programma is vorig jaar uitgebreid met Senior Fellow- en Leadership Fellow-beurzen. De grootte van deze beurzen hangt af van de ervaring van de aanvrager en de impact op het onderwijs.

Drie Senior Fellow-beurzen voor UU
Dinsdag maakte het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, onderdeel van wetenschapsfinancier NWO, bekend dat 23 ervaren docenten een Comenius Senior Fellow-beurs ter waarde van 100.000 euro hebben ontvangen. Er waren in totaal 47 aanvragen ingediend.  Drie van de Senior Fellow- beurzen gaan naar de Universiteit Utrecht.

Universitair docent Gery Nijenhuis (Geowetenschappen) krijgt een beurs om interculturele competenties van studenten te verbeteren met behulp van een app. Opleidingsdirecteur Tineke Westerveld (Geneeskunde) gaat met de Comenius-beurs een training ontwikkelen die studenten stimuleert interprofessionele feedback te geven. Zij ziet namelijk dat onderwijs waarin studenten van, met en over elkaar leren achterblijft. Universitair Hoofddocent Fed Wiegant (Bètawetenschappen) ontwikkelt met behulp van de beurs een leerlijn 'Interdisciplinair leren, denken en werken' voor de UU.

De Comenius Leadership Fellow-beurs ter waarde van 250.000 euro is zes keer toegekend: vier gaan er naar universiteiten en twee naar hogescholen. Docenten kunnen hiermee op faculteits- of instellingsniveau vernieuwingen doorvoeren. Aan de Leidse universiteit gaan bijvoorbeeld drie faculteiten experimenteren met studeren via de smartphone. Inholland start met een transdisciplinaire minor waarin studenten aan de slag gaan met maatschappelijke thema’s als klimaat, circulaire economie en energietransitie. In totaal zijn er vijftien aanvragen ingediend.

Ook drie Teaching Fellow-beurzen voor UU
Vorige maand al werden de Comenius Teaching Fellow-beurzen toegekend aan 38 jonge docenten. 97 docenten deden een aanvraag voor het bedrag van 50.000 euro waarmee zij een onderwijsvernieuwing kunnen doorvoeren. De Universiteit Utrecht heeft drie beurzen toegekend gekregen.

Universitair Hoofddocent Niels Bovenschen (Geneeskunde) krijgt een beurs om een 'curriculaire interdisciplinaire biomedische laboratorium keuzecursus' te ontwikkelen. Hij wil dat studenten laten leren door ze hun kennis direct te laten toepassen in een maatschappelijke of wetenschappelijke context. Docent Tom Frijns (Sociale Wetenschappen) krijgt een beurs om een trainingsmodule te ontwikkelen waarmee internationale masterstudenten Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie hun interculturele competenties kunnen vergroten. Hoogleraar Bert Weckhuysen (Bètawetenschappen) ontvangt een beurs voor het Da Vinci-project. Dat daagt derdejaars bachelorstudenten uit om oplossingen te zoeken voor duurzaamheidsproblemen.

UvA haalt vaakst beurs binnen
De Universiteit van Amsterdam heeft in drie jaar tijd verreweg het meeste geld voor onderwijsvernieuwing binnengehaald: 1,1 miljoen euro. Op de voet volgen de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit met ieder 850 duizend euro. De derde plaats is voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Universiteit Maastricht met elk 700 duizend euro aan beurzen.

Aantal Comenius-beurzen per universiteit

In onderstaande tabel staan de toekenningen van Comenius-beurzen tussen 2017 en 2019 op een rij. Het jaar 2016 is niet meegeteld, omdat er toen slechts één beurs werd toegekend. In de tabel staat de afkorting 'TF' voor Teaching Fellows, 'SF' voor Senior Fellows en 'LF' voor Leadership Fellows. 

 
 TF  SF LF  
 2017201820192018201920182019Inkomsten
UvA24331-11.100.00
Vrije Universiteit116111-850.000
Universiteit Maastricht131-2-1700.000
Universiteit Utrecht-2313--650.000
Universiteit Leiden--3-1-1500.000
Radboud Univ. Nijmegen-312---400.000
Universiteit Twente-21---1400.000
Erasmus Univ. Rotterdam-12-10.33-332.500
Wageningen Universiteit-1---1-300.000
RUG1---2--250.000
Tilburg University-1-2---250.000
TU Delft11-1---200.000
Open Universiteit-2-----100.000
TU Eindhoven---1---100.00
UMC Utrecht-1----- 50.000
VUMC1------50.000

De winnaars treden tijdens het Comenius Festival op 6 juni toe tot het recent opgerichte Comeniusnetwerk, dat is ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Leden van deze jonge club van onderwijsvernieuwers hebben een Comeniusbeurs ontvangen of zijn genomineerd voor de Docent van het Jaar-verkiezing.

Advertentie