Zeven docenten JBI ontslag bedreigd

Zeven van de 34 werknemers van het James Boswell Instituut zijn ontslag bedreigd. Een klein aantal heeft gebruik gemaakt van de regeling om vrijwillig te vertrekken; de overige werknemers hebben een andere baan gevonden.

De Universiteit Utrecht stoot per 1 januari 2012 het James Boswell Instituut af. Het werk van het instituut dat taal- en bètacursussen geeft, behoort niet tot de hoofdtaken van de universiteit, zegt het College van Bestuur. Ook is het JBI niet rendabel. Docenten van het JBI hebben onder tussen twee nieuwe bv’s opgericht die de cursussen van het JBI voortzetten: één voor de talen en één voor de exacte cursussen.

Wim Dirksen, als interim-directeur belast met het opheffen van het instituut, zegt dat er goede afspraken zijn gemaakt met Babel en Boswell Bèta de twee nieuwe bv‘s. “Wij hebben afgesproken dat zij het lesmateriaal en het klantenbestand krijgen. Ook mogen ze tot januari gratis in het JBI- gebouw op het terrein van University College blijven zitten. Vanaf januari moeten ze huur betalen.”

Ook over het personeel zijn afspraken gemaakt. “De twee bv’s zouden een belangrijk deel van het personeel overnemen”, zegt Dirksen. Twee derde van de 34 medewerkers (20 voltijdbanen of fte) heeft een ander dienstverband gevonden van wie de meesten inderdaad bij de nieuwe bv’s.

Een aantal medewerkers ter grootte van 3 fte, heeft gebruik gemaakt van de Regeling Vrijwillige Mobiliteit. Wie gebruik maakt van deze regeling krijgt een aantal maanden salaris mee en neemt vrijwillig ontslag, De werknemer ziet hierdoor af van het recht op een uitkering of aanvullende uitkering. De regeling staat nog enkele weken open. Op 1 november start het reorganisatieproces.

Zeven docenten (3 fte) zijn ontslag bedreigd. Zij werken nog tot eind dit jaar. Op 1 januari gaat de ontslagbescherming in. Dit houdt in dat ze nog 13 maanden salaris krijgen en ondertussen naar ander werk worden geholpen via het universitaire traject Work to Work.

Advertentie