‘Ik wil uit principe geen prik, want ik werk liever aan een gezonde toekomst’

Fotos: Shutterstock, bewerking DUB

Waarom zijn er steeds meer mensen met allergieën in de samenleving? Waarom zijn er steeds meer tekenplagen? Waarom zijn er steeds meer mensen met auto-immuun ziekten? Waarom krijgen steeds meer mensen kanker? Waarom neemt onvruchtbaarheid in onze samenleving toe? Zelfs onze heilige wetenschap heeft geen holistische verklaring voor al dit soort vragen en richt zich vooral op bestrijding en genezing terwijl gezocht zou moeten worden naar de oorzaak om deze vervolgens aan te pakken. Want zouden deze ziekten en kwalen niet kunnen komen omdat de mens uit balans is met de natuur?

Dát we uit balans zijn, daar lijken de meeste mensen het wel over eens te zijn, zeker op de universiteit. Studenten en hoogleraren houden zich namelijk constant bezig met problemen die met disbalans te maken hebben, zoals klimaat, biodiversiteit, en de groeiende kloof tussen arm en rijk. Zij bezitten de kennis om de verbanden te leggen en te concluderen dat alles met elkaar te maken heeft. Het coronavirus kan best eens de rekening zijn van de enorme disbalans die we de afgelopen decennia in de natuur hebben veroorzaakt. En waar voorheen voornamelijk de armen werden getroffen door de disbalans in de natuur, heeft de natuur met corona een manier gevonden om ook de rijken te laten meebetalen. In mijn optiek is het een (laatste) waarschuwing.

Man versus Nature
De link leggen tussen systematische disbalans en corona is niet zo moeilijk. De wetenschap leert ons bijvoorbeeld dat bossen onze bescherming zijn tegen virussen die van dieren op mensen over springen. Op dit moment stimuleert Nederland ontbossing in Azië, Zuid-Amerika en Afrika door de enorme hoeveelheden soja die de intensieve veehouderij vereist. Daarnaast verhoogt de intensieve veehouderij ook direct het risico op virussen. Kijk maar naar het vogelgriepvirus.

In 2003 leek vogelgriep nog van tijdelijke aard, en verdween het regelmatig. In 2021 ging het virus voor het eerst niet meer weg uit Europa. Ook vogelgriep kan op mensen overgaan en heeft in China al meerdere mensen gedood. Bovendien heeft Nederland zes keer meer pluimvee per hectare landbouwgrond dan het landelijke gemiddelde in de EU. Hoogleraar Thijs Kuiken die in bovengenoemde bron wordt aangehaald, denkt dat een drama zoals in 2003, toen 30 miljoen dieren doodgingen door het virus of preventief werden geruimd, eigenlijk alleen echt te voorkomen is door de pluimveestapel te verkleinen. Een ander systeem dus. In mijn ogen is dat ‘Man as Nature’ te zien, in plaats van ‘Man over Nature’, of ‘Man versus Nature’, zoals nu het geval is met corona.

Nadruk op groeiende economie
Dit laatste is mijn inziens ook het gevolg van een economie die maar moet blijven groeien. De winstgevende draaimolen lijkt niet te stoppen. Niet zo gek ook, als je beseft dat de KLM Director Public Affairs ook statenlid is bij de VVD. Ineens lijkt het logisch dat KLM  miljarden steun krijgt, terwijl er nul euro naar het opschalen van de zorg gaat. Ondertussen verdient Pfizer miljarden aan westerse overheden die voor hun vaccins vechten, terwijl het bedrijf al tientallen jaren wordt bekritiseerd om hun inhumane winstmodel. Ze houden star vast aan hun patenten, zodat arme landen geen goedkopere varianten van bijvoorbeeld Aids medicijnen kunnen namaken.

Precies ditzelfde probleem speelt nu ook weer bij de coronavaccins. Dit komt niet geheel onverwachts, want farmaceuten staan allang bekend om hun hebzucht en doen massaal aan belastingontwijking. Daarnaast is de farmaceutische industrie verschrikkelijk vervuilend, wat indirect ook de volksgezondheid aantast. Daar moet dan in de toekomst wéér een winstgevende (medische) oplossing voor gezocht worden. Bovendien zijn medicinale oplossingen nooit zonder risico’s, ook niet als ze volledig zijn goedgekeurd. Dat blijkt wel uit dit onderzoek naar de geneesmiddelen die door de Amerikaanse registratieautoriteit Food and Drug Administration (FDA) tussen 1980 en 2009 waren goedgekeurd. Van de 740 middelen bleken er eind 2010 118 (15,9%) van de markt te zijn gehaald. Ook in Nederland kun je talloze voorbeelden vinden.

Maar waar Pfizer het coronavirus ziet als een uitgelichte kans om nog meer geld te verdienen, kunnen wij studenten het zien als een waarschuwing van de natuur, een kans om te reflecteren op ons huidige systeem. En waar kan dat beter dan op een universiteit, met een overschot aan kennis en een zeer complexe biodiversiteit aan meningen en overtuigingen? Dus laten we zelf eens de balans opmaken.

Biodiversiteit
De landbouw leert ons dat monoculturen op de korte termijn leiden tot meer winst, maar op de lange termijn juist tot plagen die je met pesticiden moet wegspuiten, omdat het ecosysteem uit balans raakt zonder diversiteit. Voor iedere plaag zijn er weer andere pesticiden nodig, waardoor die biodiversiteit verder afneemt, waardoor er nog meer pesticiden nodig zijn, enzovoort. Ouders worden nu al gewaarschuwd dat rozijnen voor hun kinderen meer dan 11 verschillende soorten pesticiden bevatten – niet echt goed voor de volksgezondheid.

Wat nou als we deze vergelijking doortrekken naar massale vaccinaties? Er zitten al meer dan 140.000 virussen in je darmen. Al die virussen in je lichaam leven bij een gezond mens in balans met je immuunsysteem en hebben een belangrijke functie die complexer is dan voorheen gedacht. Is het dan echt zo raar dat wij principiële weigeraars de biodiverse mix het liefst zo veel mogelijk met rust laten. Ik vrees dat we door onze biodiversiteitsvernietigende ingrepen (zoals een vaccin) later weer de rekening moeten betalen, dat we daarna weer aan symptoombestrijding moeten doen, waardoor de rekening nog hoger wordt, en ga zo maar door. Ook in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zoals Medisch Contact wordt geopperd dat boosteren enkel een kortetermijnoplossing is die we oneindig moeten blijven herhalen, met alle neveneffecten van dien.

Langetermijndenken
De overtuiging van mij en een (groeiend) groepje medestudenten, is dat dit kortetermijndenken niet de uitweg, maar juist het probleem is. Er is al wetenschappelijk bewijs dat de huidige coronavaccins door hun selectieve druk mogelijk het risico op gerichte mutaties van het virus verhogen. Dit zou kunnen betekenen dat hoe meer er gevaccineerd wordt, hoe groter de kans dat het vaccin ineffectief wordt en risicogroepen minder bescherming biedt. Op die tour gaat ‘vaccineren, vaccineren, vaccineren’ ons binnenkort weer grote problemen opleveren. Zelfs demissionair minister Hugo de Jonge gooit nu eindelijk het idee van groepsimmuniteit voor corona uit het raam. Waarom nemen we dan voor de zekerheid de balans niet zo veel mogelijk in acht? Waarom prikken we niet alleen risicogroepen en mensen die het zelf willen en geven we jongeren die het aandurven zoveel mogelijk de kans om zelf met de natuur in contact te komen,? Aan de situatie in Ierland, met een van de hoogste vaccinatiegraden van Europa én tegelijkertijd de hoogste besmettingsaantallen, kun je wel zien dat die paar extra procent jongeren niet eens op de korte termijn een verschil gaat maken, laat staan op de lange termijn.

We onderkennen het gevaar van corona
Dat wil niet zeggen dat ik de gevaren van corona niet ken. Een vriendin met dezelfde overtuiging als ik, zag vorige week hoe haar vader met Covid werd opgenomen. Die ligt nu nog steeds op de IC, in levensgevaar. En ondanks al haar angst en verdriet wil ze het liefst geen vaccin. Dat laat toch alleen maar zien hoe sterk haar overtuiging is?

Verplaats je even in haar schoenen. Je vader ligt op de IC. Je rouwt om hem en voelt je onzeker, maar toch geloof je dat deze manier van ‘problemen wegspuiten’ ons alleen nog maar verder van huis brengt. Ondertussen ben je bang dat je straks zonder QR-code ook niet meer naar de universiteit mag en daardoor wordt afgezonderd van al je vrienden. Bovendien voel je je machteloos en terneergeslagen, omdat Rutte – net als de meeste andere wereldleiders – bij de klimaattop in Glasgow weer heeft teleurgesteld. Toch heeft hij genoeg macht om te zorgen dat jij niet meer met vrienden mag sporten en niet meer naar je vereniging kan. Dat alles terwijl het afgelopen jaar ons heeft geleerd dat verbinding de belangrijkste factor voor geluk is. Als zelfs universiteiten daar geen ruimte meer voor kunnen bieden en gaan uitsluiten, dan snap ik dat een groot deel van de studenten door corona meer psychische klachten ervaart.

Wanhoopskreet
Dit is een wanhoopskreet, Universiteit Utrecht. De universiteit is de perfecte plek om de ‘wapens’ tegen het virus neer te leggen, aangezien er een jonge, gezonde mix van mensen rondloopt voor wie het vaccin van minimaal nut is voor zowel de eigen gezondheid. (TOEVOEGING AUTEUR NAAR AANLEIDING REACTIES: Bovendien wijst onderzoek uit dat de gevaccineerden ook besmettelijk zijn en dat natuurlijke immuniteit langduriger bescherming biedt Laten we daarom op de uni geen energie verspillen aan diversiteitsvernietigende QR-codes die hier meer kapot maken dan ze opbrengen.)
Laten we daarom op de uni geen energie verspillen aan diversiteitsvernietigende QR-codes die hier meer kapot maken dan ze opbrengen. Die energie is hard nodig voor onderzoek naar een nieuwe balans. Universiteiten bezitten een veto om niet met het overheidsbeleid omtrent corona mee te gaan. Gebruik deze macht en breek een lans voor ons. Dat heeft u in de geschiedenis al vaker gedaan, bijvoorbeeld door de eerste vrouwelijke student toe te laten in 1636, toen de maatschappij daar niet klaar voor leek. Verdedig die lokale, veilige plek waar debat mogelijk is. De wereld heeft altijd kritische mensen nodig, een vaardigheid die we juist mee krijgen vanuit de universiteit. Dit is uw kans om te laten zien dat u écht om progressie en diversiteit geeft.

Corona is het begin van de milieu-rekening die wij de komende jaren moeten gaan betalen. Het is tijd om een vuist te maken voor de toekomst. Wij doen niet meer mee aan het creëren van monoculturen, hoe moeilijk dat ook is onder druk van het kapitalisme. Nu bent u aan zet.

 

Advertentie