Onderwijskwaliteit zal dalen

Bindend studieadvies afschaffen lost het probleem niet op

Archieffoto DUB

Het bindend studieadvies moet op de schop, meldt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. Het huidige advies dat studenten verplicht om het grootste deel van hun studiepunten in het eerste jaar te halen levert volgens de onderwijsminister veel stress op bij studenten. Het willen wegnemen van stress bij studenten is een goed teken, maar het probleem blijft. Daarnaast is het nog maar de vraag of studenten echt zullen profiteren van het verdwijnen van het bindend studieadvies, want de kwaliteit van het onderwijs kan hierdoor flink afnemen.

Uit onderzoek van het RIVM uit 2021 blijkt dat 51 procent van de studenten psychische klachten ervaart. Uiteraard speelde de coronacrisis ten tijde van dit onderzoek een grote rol, maar het blijft desalniettemin een vreemd fenomeen dat studenten, die in de bloei van hun leven zitten, zoveel last hebben van psychische klachten. Vaak leiden deze klachten tot een burn-out. Voor velen zou dit klinken als een zwaktebod wat enkel voorkomt bij de nieuwe generaties, maar dat is het absoluut niet.

Sociale Druk
Waar de studerende jongeren momenteel mee te maken hebben is ongekend. Nooit eerder in de geschiedenis is er zoveel sociale druk geweest dan vandaag de dag. Instagram, Facebook, Snapchat, noem het maar op. Het zijn de platformen waar succesverhalen worden gedeeld en de imperfectie achterwege blijft. De oudere generaties hebben dit fenomeen van sociale media ondervonden en uiteraard doet het hen ook iets. Echter is het zo dat Generatie Z, waar op dit moment veruit de meeste studenten vandaan komen, het meeste gebruik maakt van digitale media. Vanaf kinds af aan worden zij hieraan blootgesteld.

Daarbij komt kijken dat er meer eenzaamheid is doordat de connectie tussen studenten op vele hogescholen en universiteiten ontbreekt. Sociale media is een makkelijke uitweg om echt sociaal contact te vermijden. Het gebruik van sociale media is uiteraard niet het enige probleem van toenemende stress, maar een oorzaak kan hierin wel gevonden worden. De vorige generaties hadden een betere studietijd en sociale media was destijds óf nog niet aanwezig óf het stond slechts in de kinderschoenen.

Verdwijnen basisbeurs
Een tweede oorzaak kan gevonden worden in het verdwijnen van de basisbeurs. Dit heeft ervoor gezorgd dat financiële kopzorgen onder studenten groter zijn geworden. Vanaf volgend schooljaar gaat de student iets van een vergoeding vanuit de overheid krijgen, maar dit voelt voor de meeste studenten slechts als een schijnoplossing.

Daling onderwijskwaliteit
Nu komt de overheid met nog een schijnoplossing, namelijk het wegnemen van het bindend studieadvies. De bedoeling zal vast goed zijn, maar de onderwijskwaliteit kan hierdoor op langere termijn afnemen. Het bindend studieadvies afschaffen heeft namelijk tot gevolg dat er meer ongeschikte studenten op opleidingen terecht komen wat er logischerwijs voor zorgt dat de kwaliteit van het onderwijs negatief wordt beïnvloed.

Docenten zullen moeilijker de lesstof over kunnen brengen aan studenten die in de eerste plaats al niet geschikt waren voor de opleiding. Daardoor zullen zij potentieel het onderwijsniveau moeten verlagen om de student tegemoet te komen. Dit komt niemand ten goede.

Kortom, het is fijn dat de onderwijsminister wat voor studenten wil doen, maar dit helpt niet. Er moet juist naar een betere oplossing worden gezocht. Wakker de verbinding tussen studenten weer aan en zorg voor een betere basisbeurs. Maak van de hogescholen en universiteiten weer een plek waar een gevoel van geluk, solidariteit, kennisoverdracht en discussie samenkomen.

Advertentie