De regering kan de boom in en anders gaan we zelf

Foto: Rob Huibers

Amelisweerd is de plek waar we graag wandelen, hardlopen, een boek lezen en goeie gesprekken voeren. Het is de plek waar we onze studie-, woon-, geld- en werkstress kunnen loslaten. We komen er graag om even aan onze krappe studentenkamertjes en het thuiswerken te ontsnappen. Het oudste stukje bos vlakbij de stad en achter het USP voelt als onze achtertuin. We willen niet dat het verdwijnt.

Door het Tracébesluit – het plan om de A27 te verbreden – gaat een groot deel van het bos gesloopt worden: achthonderd  bomen van Amelisweerd en meer dan duizend langs het hele traject staan gepland voor de kap. In totaal gaat het om ruim 60 hectare natuur. In het kader van de stikstof- en klimaatcrisis waar we op dit moment in verkeren, is dat natuurlijk verschrikkelijk; het ecosysteem wordt bruut verstoord en het is onduidelijk hoeveel extra stikstof er vrij zal komen tijdens de wegverbreding en daarna.

Als gevolg van de bouwwerkzaamheden zal er daarnaast langdurige stank- en geluidsoverlast ontstaan in delen van Utrecht en in het bos: het gaat minimaal acht jaar duren voordat de boel klaar is. Na de verbreding liggen meerdere sportvelden – waaronder die van SV Kampong – direct naast de A27. Dat betekent sporten tussen de uitlaatgassen met  longproblemen als gevolg.

Onzinnig en achterhaald
De wegverbreding als oplossing voor files en andere verkeersproblemen blijkt onzinnig en achterhaald. Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde onlangs een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat er – ook na corona – vaker thuisgewerkt gaat worden. Hierdoor daalt het aantal files.

Daarnaast is het reisgedrag de afgelopen tien jaar enorm veranderd; mensen pakken steeds vaker het OV en de fiets. Bovendien genereert de verbreding op korte termijn nauwelijks tijdswinst. Op lange termijn trekt meer asfalt juist meer auto’s aan. Van de initiële tijdswinst blijft dan niets meer over.

Van de 1,5 miljard euro aan kosten voor de verbreding kunnen een behoorlijk aantal studieschulden afbetaald worden. Desondanks is het Tracébesluit nog steeds niet van de baan. Burgers verzetten zich er dan ook massaal tegen: afgelopen zomer hebben 130.000 mensen een petitie getekend, het burgercollectief KRU voert een rechtszaak tegen het besluit en er wordt een grootschalige bosbezetting voorbereid door de burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging Amelisweerd niet Geasfalteerd.

De gemeente en de provincie Utrecht willen overigens ook geen verbreding, vragen om herziening van de plannen en bieden een duidelijk alternatief: extra rijstroken binnen de bestaande bak en verlaging van de maximumsnelheid.

Solidair met het bos
Wie denkt dat de landelijke overheid daardoor terugkrabbelt heeft het helaas mis: alles wat we hier uiteengezet hebben, is geen garantie voor de vernietiging van het besluit. Hoog tijd voor actie dus. Op 14 oktober lopen we een protestmars van het Domplein naar Amelisweerd en we willen je vragen om met ons mee te gaan.

Help ons om onze leefomgeving te beschermen door solidair te zijn met het bos; met de dieren die daar leven, de studenten die er in de buurt wonen (en sporten!) en met de bewoners van Lunetten, Hoograven en Rijnsweerd die veel overlast zullen ervaren van de verbreding. Wij willen meer bomen en minder snelweg. Wij willen de overheid laten zien dat zij de boom in kunnen met dit belachelijke plan. Niet het bos, maar het Tracébesluit moet vernietigd worden. En zo niet: dan gaan we zelf de bomen in.   

Afbeelding affiche van protest in 1978 dat toevalligerwijs op precies dezelfde dag plaatsvond:amelisweerd_affiche10 1978.jpg

Tags: amelisweerd

Advertentie