Geef studenten ook buiten het klaslokaal ruimte voor ondernemerschap

Ondernemerschap is een drijfveer van maatschappelijke verandering én kan overal en door iedereen gedaan worden. De Universiteit Utrecht en haar studenten zijn daarop natuurlijk geen uitzondering. De UU streeft er daarom naar om ondernemerschap onder haar studenten te stimuleren. Zo worden er op jaarbasis meer dan 150 ondernemerschapsvakken gegeven. Hoewel dit al een mooi begin is, zijn veel van deze cursussen voornamelijk theoretisch en academisch van aard. Naar ons idee zou ondernemerschap onder studenten eigenlijk moeten gaan over studenten die door het aanbieden van hun product of dienst waarde creëren. De maatschappelijke impact van student-ondernemerschap binnen de universiteit wordt hierdoor dus beperkt. Daarom moet er meer gedaan worden om ondernemerschap buiten het klaslokaal te brengen.

Geen gemakkelijke taak
UtrechtInc Students is een van de organisaties die maatschappelijke impact door studenten wil stimuleren. Ons studentenbestuur is onderdeel van UtrechtInc, de start-up incubator mede-opgericht door de UU.

Twee keer per jaar organiseren we het Student Validation Program, waarbij we studenten helpen bij het naar de markt brengen van hun innovatieve software-ideeën. Zowel docenten als studenten zien dit programma als de volgende stap voor studenten die daadwerkelijk de ideeën willen realiseren waar ze tijdens hun studie aan hebben gewerkt.

Zoals alles wat met ondernemerschap te maken heeft, is dit geen gemakkelijke taak. Ook al is ons programma gratis en parttime, studenten studeren voornamelijk voltijds en moeten er vaak nog een bijbaan naast hebben (en dan hebben we het nog niets eens over andere sociale activiteiten). De studenten die wij spreken laten zien dat zij graag een eigen bedrijf zouden willen beginnen. Alleen ervaren zij veel obstakels nog voordat ze zelfs maar kunnen beginnen.

Ondernemersbehoeften
Als de UU ondernemerschap onder studenten verder wil stimuleren, moet de curriculaire agenda beter afgestemd worden op de ondernemersbehoeften van studenten. Ondernemerschap onder studenten zouden bijvoorbeeld ‘beloond’ moeten worden met studiepunten. Op die manier zullen studenten meer geneigd zijn om ondernemerschap te overwegen of ermee te beginnen. Ook kan het ervoor zorgen dat studentondernemers minder studievertraging oplopen.

Als we maatschappelijke impact willen stimuleren, moeten we ondernemerschap niet langer zien als een extra-curriculaire activiteit. Het zou een curriculaire activiteit moeten zijn. Niet alleen via het studentenprogramma van UtrechtInc, maar ook juist via studieprogramma’s die zelf hun studenten deze vrijheid geven (in op maat gemaakte cursussen bijvoorbeeld).

Kleurrijke jungle
Verder is het inspireren van studenten en hen verbinden met het Utrechtse ondernemerschap ecosysteem ook belangrijk voor het stimuleren van ondernemerschap. Het huidige ecosysteem kan je omschrijven als een kleurrijke jungle, bestaande uit vele opleidingen en organisaties gerelateerd aan ondernemerschap.

Verrassend genoeg missen we nog een soort van ondersteuning: een investeringsfonds voor studenten startups. Waar andere regio's in Nederland (bijvoorbeeld Amsterdam, Twente en Noord-Brabant) wel zulke investeringsfondsen hebben, hebben studenten in Utrecht niet de mogelijkheid om financiële steun te krijgen voor het realiseren van hun ideeën.

Hub voor ondernemerschap
Daarnaast horen we ook van studenten dat ze het moeilijk vinden om hun weg te vinden in de huidige jungle. Studenten hebben vaak geen idee wat voor ondersteuning er mogelijk is en welke ze eigenlijk nodig hebben als ze willen gaan ondernemen. Het wordt daarom hoog tijd dat Utrecht een fysieke en zichtbare ondernemerschap hub krijgt.

Een hub die de thuisbasis is voor zowel studenten als ook voor startups en ondersteunende organisaties die actief maatschappelijke veranderingen in gang zetten. Met zo'n hub zou de UU haar studenten kunnen laten zien hoe ondernemerschap er buiten het klaslokaal uitziet en zal hiermee de toekomstige generatie van ondernemers inspireren.

UtrechtInc Students is een studentenorganisatie die studenten ondersteunt als zij willen ondernemen.  Ze organiseren evenementen, workshops en netwerkgelegenheden waar studenten in contact kunnen komen met gelijkgestemden. Daarnaast helpt UtrechtInc Students studenten bij het vinden van stage- en carrièremogelijkheden binnen startups.

 

 

Advertentie