Het onontkoombare ontslag van de Volkertdocent

Volkert van de Graaf is een terrorist die is veroordeeld voor het vermoorden van een politicus. Dit soort misdrijven is niet slechts een misdrijf tegen het slachtoffer maar ook een misdrijf tegen de Nederlandse staat en de Nederlandse politieke gemeenschap. Door naar Volkert te verwijzen heeft de docent niet alleen de schijn van steun aan terrorisme over zich afgeroepen. Hij draagt ook bij aan een toenemende polarisatie en een groeiend onveiligheidsgevoel in de maatschappij.

Sterker nog, met de uitspraak eert de docent haatfiguren zoals Brenton Tarrant, IS-gangers en andere extremisten. Het kenmerk van deze personen is dat zij een utopie zien. Een maatschappij waarin alleen hun beeld van wat goed en fout is, volstaat. Dit kenmerk is precies wat terugkomt in de uitspraak van de docent wanneer hij verwijst naar Volkert. Volkert vermoordde namelijk een politicus omdat Fortuyn niet paste in zijn ideale plaatje van het politieke spectrum. Dit soort intolerante gedachten jegens politieke diversiteit mogen geen plaats hebben aan de universiteit. Publieke instituten horen er voor iedereen te zijn, ongeacht politiek voorkeur. Met zijn uitspraak heeft de docent laten blijken dat hij niet voldoet aan de eis van tolerantie.

Thierry Baudet, leider van Forum voor Democratie stelde in een speech afgelopen week: ‘We worden ondermijnd door onze universiteiten.’ Welk beter voorbeeld is er dan de uitspraak van deze UU-docent? Ik weet in ieder geval dat ik nooit zo’n docent zou willen hebben. Dergelijke uitspraken zijn namelijk, op zijn zachtst gezegd, geen indicatie van tolerantie richting andersdenkende mensen. Wat als hij erachter komt dat ik stem op een andere politieke partij dan hij? Of dat wij verschillen in politieke opvattingen?  Met zijn uitspraak heeft hij de schijn van een neutrale docent, en daarmee mijn vertrouwen, verloren.

Inmiddels is de docent op non-actief gesteld maar naar mijn idee is dat niet voldoende. De intolerantie die hij heeft laten blijken en het daarbij behorende verlies in vertrouwen bij studenten geven genoeg reden om tot ontslag over te gaan. Daarnaast heeft de docent een enorme opschudding in de maatschappij veroorzaakt. Men associeert de universiteit nu met zijn uitspraken. Publicaties van de Universiteit Utrecht waar de docent aan zal bijdragen zullen als politiek gekleurd worden beschouwd terwijl wetenschappelijk onderzoek juist een objectieve, neutrale uitstraling moet hebben. De enige manier om deze associaties te laten verdwijnen is door de docent te ontslaan.

Verder roep ik de studentenfracties binnen de Universiteitsraad op om de uitspraak van de docent zwaar te veroordelen. In het bijzonder richt ik mij tot de partijen PvdUS en VUUR die in het verleden een moreel standpunt innamen door vragen te stellen over de benoeming van VSNU-voorzitter Peter Duisenberg. Gezien de rol van de studentgeleding van de universiteitsraad als vertegenwoordiger van de studenten, is het belangrijk om duidelijk te maken dat ook FvD-stemmers zich thuis kunnen voelen aan deze universiteit.

Ten slotte roep ik docenten op om zich bewust te zijn van de enorme verantwoordelijkheid die zij dragen. U heeft een ontzettend mooi beroep, namelijk het begeleiden van jongeren richting de toekomst en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Daar hoort een neutrale en objectieve uitstraling bij zodat iedere student zich thuis voelt. Dus ook de student die niet op dezelfde partij stemt als u.

Advertentie