Generatieve AI

Koersend door de storm: deel inzichten en geslaagde praktijkervaringen

Chat GPT
Photo: Pexels

A ship in harbour is safe, but that’s not what ships are built for. J.A. Shedd

De komst van Generative AI (GenAI) brengt binnen het hoger onderwijs zowel kansen als uitdagingen met zich mee, waardoor ons metaforische schip uit zijn comfortabele haven is gekoerst en in de perfecte storm terecht is gekomen. De eerste reactie op deze uitdagingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs was grotendeels gedecentraliseerd, een trend die uitgebreid werd besproken tijdens de 2024 National Collaboration of Academic Science Centres (ICAB) conferentie aan de Wageningen Universiteit. Deze gedecentraliseerde aanpak liet afdelingshoofden, programmacoördinatoren, docenten en studenten grotendeels op eigen houtje door deze wateren navigeren, wat resulteerde in dubbele inspanningen en een alomtegenwoordig gevoel van onzekerheid over strategische acties en verantwoordelijkheden. 

Twee recente artikels over DUB, geschreven door Karin van Es en Yvette Roman, benadrukken dat een meer gecentraliseerd en minder dubbelzinnig beleid noodzakelijk is. Ze benadrukken ook allebei dat een "one size fits all"-benadering niet volstaat als het gaat om de integratie van GenAI in het onderwijs en dat verder onderzoek en discussies nodig zijn om ons te helpen door deze onbekende wateren te navigeren.

Delen praktijkervaringen: een educatieve reddingsboei
Zoals bleek tijdens de 2024 ICAB-conferentie en het Onderwijsfestival van de Universiteit Utrecht, is er behoefte aan het delen van goed werkende praktijkervaringen bij de toepassing van GenAI. Tijdens deze bijeenkomsten werden inzichten en ervaringen uitgewisseld en succesvolle strategieën en gemeenschappelijke uitdagingen besproken. Daarnaast zijn er op de UU verschillende interdisciplinaire initiatieven, zoals de AI in Education USO onder leiding van Gerko Vink. Dit interdisciplinaire initiatief omvat vier gerichte projectplannen - gericht op onderwijs en instructie, studenten en leren, beoordeling en AI-geletterdheid - en zal leiden tot een educatief handboek, dat effectief zal fungeren als reddingsvlot om zowel studenten als docenten te helpen door deze stormachtige wateren te navigeren.

Een vuurtoren
De GSLS (Graduate School of Life Sciences) heeft nu zelf ook belangrijke stappen gezet op dit gebied door uitgebreide richtlijnen en handleidingen te ontwikkelen (Solis ID vereist, Ed.) voor zowel studenten als docenten. In het besef dat de handvatten niet voor iedereen gelijk kunnen zijn, hebben we deze hulpmiddelen op maat gemaakt. Zo komen we tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften binnen de GSLS, terwijl ethische principes worden gehandhaafd en een verantwoorde mensgerichte aanpak wordt bevorderd. 

In de geest van het stimuleren van samenwerking en het delen van informatie heeft de GSLS deze richtlijnen en handleidingen gemakkelijk toegankelijk gemaakt voor de hele universiteit en UMCU-gemeenschap via het ULearning-platform. Iedereen met een Solis ID en registratie op ULearning heeft er toegang toe en de GSLS moedigt andere faculteiten aan om ze als sjabloon te gebruiken, wat een meer uniforme benadering van GenAI kan bevorderen. Deze hulpmiddelen zijn ontworpen om als vuurtoren te dienen voor diegenen die verdwaald zijn in de stormachtige zee van GenAI-integratie en zullen hopelijk helpen te komen tot veilige en effectieve onderwijspraktijken.

De haven
Terwijl we onze koers blijven uitzetten door de uitdagende wateren van GenAI, wordt het duidelijk dat gedeelde kennis en gezamenlijke strategieën onze beste navigatiemiddelen zijn. De proactieve inspanningen van de GSLS, de AI in Education USO en andere universiteitsbrede initiatieven zijn een voorbeeld van onze visie om deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. Door informatie te delen en duidelijke en transparante richtlijnen aan te nemen, kunnen we ervoor zorgen dat onze hele academische gemeenschap is uitgerust om ons metaforische schip terug te sturen naar de haven van geïnformeerde en verantwoordelijke GenAI-praktijken.

Advertentie