Laat de kiezer spreken, ook in moeilijke tijden

Niets binnen de UU lijkt meer hetzelfde als een maand geleden. Het onderwijs is gedigitaliseerd, studenten en docenten wuiven naar elkaar voor de camera, onderzoekers overleggen via Skype en de vergadering van de universiteitsraad vond afgelopen maandag via MS Teams plaats.

Tijdens diezelfde UR-vergadering kwam ook de vraag aan de orde wat te doen met de verkiezingen voor de universiteitsraad en de faculteitsraden nu de coronacrisis ons aller fysieke aanwezigheid in en rond universiteitsgebouwen voorlopig (en misschien nog wel vele maanden) onmogelijk maakt. Dit jaar gaat het alleen om de studentenzetels en is het dus logisch dat vooral hun stem gehoord wordt. Maar zeker nu blijkt dat er tussen de verschillen studentenfracties een stevig verschil van mening bestaat en sowieso ook het functioneren van de medezeggenschap als geheel in het geding is, wil ook de personeelsgeleding van de UR graag zijn standpunt laten horen.

Dat de verkiezingen niet volgens het oorspronkelijke tijdschema konden worden georganiseerd, was al snel duidelijk. Maar wat dan? Het college pleitte voor uitstel. Desnoods tot in het najaar. Voor veel studenten bleek dat bezwaarlijk: zij zouden dan langer moeten ‘dienen’ en ongetwijfeld botst dat bij sommigen met hun plannen voor de rest van de studie.

Bovendien zouden opvolgers dan pas in bijvoorbeeld oktober of november aan de slag kunnen. Dat is voor de betrokken kandidaten – zie ze maar eens te vinden – weinig aantrekkelijk. Het is toch al geen eenvoudige klus voor studentleden van de raad om het raadswerk onder de knie te krijgen. Als je dan ook nog een paar maanden later begint, is het raadsjaar al weer bijna om voordat je op stoom ligt. Dat is niet alleen bezwaarlijk voor de individuele kandidaten, maar schaadt ook de effectiviteit van de raden als geheel.

Tegen die achtergrond was de conclusie voor de personeelsgeleding duidelijk: als je verkiezingen houdt dan moet je dat voor de zomer doen, zodat je op 1 september met een zo goed mogelijk ingewerkt team aan de slag kunt. Drie van de vier studentenfracties trokken uit de bezwaren tegen verkiezingen in het najaar echter een andere conclusie: zij wilden geen verkiezingen en bezetting van de zetels volgens de huidige verhoudingen.

Daar gaat de personeelsgeleding niet in mee. Voor haar staat het democratisch principe van vrije verkiezingen en voldoende legitimatie van raadsleden voorop. Verkiezingen laat je doorgaan, tenzij het echt helemaal niet anders kan. Uitstel is prima, als dat je de mogelijkheid biedt de verkiezingen op een betere manier voor te bereiden. De personeelsgeleding heeft daarom voorgesteld de verkiezingen uit te stellen tot midden juni. Hebben we geluk en gaan universitaire gebouwen en terreinen op 1 juni weer open dan kan het staartje van de campagne (meestal de meest levendige periode) alsnog in de stad en op het Science Park worden uitgevochten. Hebben we dat geluk niet en blijven we aangewezen op de digitale wereld dan verloopt de campagne uitsluitend via de sociale media en andere digitale routes.

In tegenstelling tot de studenten van de genoemde fracties hebben wij wél vertrouwen in de mogelijkheid dat dit ook een geslaagde en actieve campagne kan opleveren waarin partijen hun onderscheiden standpunt duidelijk voor het voetlicht kunnen brengen. Als we in ogenschouw nemen welke formidabele prestatie docenten én studenten samen de afgelopen weken op dit terrein hebben geleverd, dan willen wij de studentenfracties graag oproepen ook op dit terrein de handschoen op te pakken en te laten zien dat het democratisch proces zich niet zomaar klein laat krijgen. DUB lezend, dachten sommige van ons overigens dat de digitale campagne reeds begonnen was …. Yes, they can!

Namens de (unanieme) personeelsgeleding van de universiteitsraad

Joop Schippers

Advertentie