Nationale Studenten Enquête is een belangrijke informatiebron voor scholieren

De UU vindt de resultaten van het jaarlijkse onderzoek minder bruikbaar, en hekelt het besluit van Studiekeuze123 om anonieme deelname aan de NSE voor studenten te handhaven. Sinds het afgelopen jaar hebben studenten de keuze om de NSE anoniem in te vullen, en maar liefst 30 procent van de studenten bleek hier in 2018 gebruik van te maken. Nu dat Studiekeuze123 niet van plan is om hier verandering in aan te brengen dreigt de UU om niet langer deel te nemen aan de NSE. Laten we waken voor situaties als deze. Het mag niet zo zijn dat je je mening alleen in ruil voor je privacy mag geven.

Anonieme deelnemers zijn kritischer
De UU stelt voor om studenten de vragenlijst te laten invullen op basis van informed consent. Dit houdt in dat studenten voordat zij de NSE invullen geïnformeerd worden dat hun eigen universiteit een deel van hun persoonsgegevens kan bekijken, om welke informatie dat gaat en wie die gegevens kan zien. Als studenten de vragenlijst dan invullen gaan zij hier automatisch mee akkoord.

Vorig jaar bleek echter al dat 30 procent van de studenten hier niet mee akkoord ging. Door anonieme deelname onmogelijk te maken zal deze groep, waarvan overigens blijkt dat zij in vergelijking met niet anonieme deelnemers kritischer over hun onderwijs zijn, waarschijnlijk niet meer van zich laten horen. Door anonieme deelname onmogelijk te maken, snoeren we kritische studenten de mond. Dit zorgt voor een positieve vertekening van het beeld en zorgt daarmee voor oneerlijke studievoorlichting van scholieren.

Studievoorlichting
Naast het feit dat deze manier van werken  zorgt voor een vertekend beeld. is de NSE er in de eerste plaats om te voorzien in studiekeuze Informatie en om een inzicht te geven in de studenttevredenheid. Deze informatie kan zowel anoniem als niet-anoniem verzameld worden.

Hogescholen en universiteiten gebruiken het echter ook voor ‘kwaliteitszorg’. Daarom is het voor hen van belang dat de NSE-resultaten gekoppeld kunnen worden aan de achtergrondgegevens van de student. In onze ogen mag dat echter niet ten koste gaan van de hoofdzakelijke doelen van de NSE. Het doel van de NSE mag niet gekaapt worden door kwaliteitszorg. Daar kunnen universiteiten en hogescholen ook genoeg andere tools voor inzetten.

Meting voor studenttevredenheid
De NSE is de enige nationale studentenenquête die de tevredenheid van het onderwijs monitort. Kortom: iedereen moet deze kunnen invullen. Ervan uitgaande dat het wegnemen van anonimiteit de deelname doet afnemen, betekent dit dat er een grote groep wordt uitgesloten.

Dit doet afbreuk aan de landelijke zeggingskracht en de representativiteit van de NSE. Elke universiteit en hogeschool die ontbreekt zorgt voor een vertekend beeld en het maakt het vergelijken van studies voor de aankomende student lastiger.

De NSE is een van de belangrijkste informatiebronnen voor scholieren die hun studiekeuze moeten maken. Het is daarom van groot belang dat de informatie kloppend is en dat alle instellingen er aan mee blijven doen, ook wanneer studenten de enquête anoniem willen invullen.

Advertentie