Nederland kan veel meer profiteren van buitenlandse studenten

Studenten, medewerkers, bestuurders en politici buitelen momenteel over elkaar heen: moeten universiteiten zich in het Engels profileren of juist vasthouden aan de Nederlandse taal (en mores)? Onlangs wees de rechter een verzoek van de hand om Engelstalig onderwijs aan de universiteiten in Twente en Maastricht aan banden te leggen. Dat is een overwinning voor degenen die vinden dat het Nederlands op universiteiten niet mag leiden tot academisch provincialisme.

Maar de vurige wijze waarop kritiek wordt geleverd op academische internationalisering is niet onschuldig. Inhoudelijk gaat de discussie misschien over voertaal of financiële huishouding van universiteiten, maar in de praktijk plaatst de discussie internationale studenten die aan Nederlandse universiteiten studeren in een negatief daglicht. In de context van toenemende xenofobie in buiten- en binnenland is dit een onwenselijke en zorgelijke ontwikkeling.

Vanuit een denktank van masterstudenten en promovendi aan de Universiteit Utrecht signaleren wij dat het debat te eenzijdig is gericht op de kosten en op de potentieel negatieve gevolgen van internationalisering. Wij willen daarom aandacht vragen voor de positieve kanten van de international classroom.

In een tijd van uitdagingen die de natiestaat ontstijgen, is het essentieel dat studenten zich als kritische en reflectieve burgers leren verhouden tot de rest van de wereld, of zij nou sociologie, communicatiewetenschappen of geneeskunde studeren. Een internationaal perspectief en gevoeligheid voor culturele verschillen zijn daarmee belangrijk voor de algemene ontwikkeling én de toekomstige carrière. Internationalisering kan alleen slagen als de student vaardig genoeg is in de taal waarin de internationale (academische) gemeenschap communiceert.

Modegril
In de politieke arena worden Engelse colleges vaak afgeschilderd als een modegril of als een verdienmodel. Maar in de praktijk is Engelstalig onderwijs juist broodnodig om uitwisseling tussen studenten van verschillende origine in een international classroom tot een succes te maken.

Bovendien blijft de waarde van internationale studenten op Nederlandse universiteiten ten onrechte onderbelicht in het debat. Internationale studenten vormen nu vaak eilandjes binnen de universiteit. Buiten de collegezalen is er weinig interactie met andere studenten, laat staan met de Nederlandse maatschappij als geheel.

In plaats van de negatieve aspecten van internationalisering te benadrukken, zou de discussie zich juist moeten richten op de vraag hoe de aanwezigheid van buitenlandse studenten tot een groter succes kan worden gemaakt. Al die internationale studenten nemen namelijk een schat aan kennis en ervaringen mee uit hun thuisland, maar een open en vriendelijk klimaat is noodzakelijk om hun aanwezigheid tot een wederzijds succes te maken.

Laat zien dat internationale studenten niet alleen iets komen halen, maar ook iets brengen. Organiseer een platform dat deze studenten uitnodigt om hun ideeën en ervaringen te delen (ook buiten de collegezaal). Stimuleer dat internationale studenten vrijwilligerswerk doen, bijbanen hebben of stages lopen. Maatschappelijke organisaties en bedrijven profiteren dan niet alleen op lange termijn van de ambassadeurs die zij de wereld in sturen, maar ook op korte termijn. Internationalisering is geen bedreiging voor de Nederlandse identiteit, maar juist een kans om de Nederlandse identiteit als tolerante en open handelsnatie te (her)bevestigen. In de afgelopen jaren is het besef gerezen dat dit beeld niet altijd strookt met de realiteit. Gelukkig hebben we de toekomst zelf in de hand.

Advertentie