Dom Weinberg

Dom Weinberg obtained his bachelor degree in Philosophy, Politics and Economics from Oxford University in 2009. He spent nearly 6 years working in policy and programmes for a UK youth organisation (The National Council for Voluntary Youth Services) before coming to Utrecht for the research master DaSCA (Development and Socialization in Childhood and Adolescence at Utrecht University). After graduating cum laude in 2017, he was appointed as a PhD candidate at the department Interdisciplinary Social Sciences: Cultural Diversity & Youth.

Dom Weinberg studeerde in 2009 af aan de Universiteit van Oxford met een bachelor in filosofie, politiek en economie. Hij werkte bijna 6 jaar in beleid en programma's voor een Britse jeugdorganisatie (NCVYS) voordat hij naar Utrecht kwam om de onderzoeksmaster DaSCA (ontwikkeling en socialisatie in kindsheid en adolescentie) te volgen. Na afstuderen (cum laude) in 2017 werd hij benoemd tot promovendus bij de vakgroep Algemeen Sociale Wetenschaap: Culturele Diversiteit & Jeugd.