'Eis het onderwijs dat je wilt'

Nieuwe generatie nodig voor transitie naar diervrij onderzoek

plaatje young tpi

Om de transitie naar diervrij onderzoek te versnellen is in 2018 het partnerprogramma TPI gestart onder leiding van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Omdat TPI denkt dat de transitie waarschijnlijk meerdere generaties zal duren, wilden ze de jonge generatie wetenschappers erbij betrekken. Hier is het idee van Young TPI geboren.

Wij, zeven jonge studenten, promovendi en young professionals uit verschillende disciplines en van verschillende universiteiten, namen het organiseren van dit nieuwe jonge netwerk op ons. Onze achtergronden zijn divers, net als onze ideeën over hoe we de transitie kunnen aanpakken, een van de sterke kanten van dit netwerk. Biologen en ingenieurs stimuleren actief de transitie door nieuwe technieken te ontwikkelen, maar we hebben ook mensen nodig van disciplines die betrokken bij de acceptatie en implementatie van deze dierproefvrije methoden - onze toekomstige beleidsmarkers, campagnevoerders en advocaten. Bovendien kunnen transitiewetenschappers ons leren hoe we zo snel mogelijk tot dierproefvrije wetenschap kunnen komen. Als Young TPI willen we dat al deze disciplines samenwerken.

Jaarlijks worden in Nederland zo'n 448.000 dieren gebruikt voor onderzoek. Dit onderzoek gaat gepaard met een groeiende onvrede vanuit de samenleving, de politiek en de wetenschap zelf. Naast de ethische vraag die steeds vaker wordt gesteld, of dieren wel moeten worden gebruikt voor pijnlijke experimenten, zijn er ook toenemende bezwaren vanuit de wetenschap zelf. Dit vanwege het toenemende bewijs dat dierproeven vaak niet nauwkeurig de resultaten bij mensen voorspellen. De omschakeling naar dierproefvrije methoden gaat echter zeer langzaam: het aantal dierproeven is de afgelopen vijf jaar min of meer gelijk gebleven.

Daarom willen we een breuk met de status quo teweeg brengen. Jongeren krijgen de kans om hun loopbaan te starten zonder dierproeven. Waar gevestigde wetenschappers moeite hebben om zich diervrije wetenschap voor te stellen, kunnen jongeren met frisse ogen en nieuwe ideeën naar de transitie kijken. Daarom wil Young TPI jongeren uit verschillende disciplines in een vroeg stadium informeren over alle mogelijkheden en samen kritisch nadenken over het versnellen van de transitie. Het netwerk groeit snel, we hebben al meer dan honderd leden, wat laat zien hoe gretig jonge onderzoekers zijn om samen aan deze transitie te werken. Het netwerk mobiliseert de kennis, creativiteit, het momentum en het enthousiasme van jongeren om de hindernissen in deze transitie te overwinnen.

Tijdens ons eerste evenement, op 16 september, lieten panelleden uit de wetenschap en het bedrijfsleven vertellen over hun ervaringen met en ideeën over de transitie. Ook hier werd benadrukt dat veel van de technieken er al zijn, en een knelpunt lijkt nu wetenschappers ertoe te brengen ze te gebruiken. Ook moeten dierproefvrije methoden door bijvoorbeeld journals en regelgevers als excellente wetenschap worden geaccepteerd. Onderwijs wordt daarbij als een belangrijke factor gezien. Bij sommige universiteiten zijn dierproeven zo ingesleten dat het eerste waar je aan denkt bij het opzetten van een experiment een dierproef is. Op de vraag wat wij als Young TPI kunnen doen om de transitie te versnellen, antwoordde een panellid: “eis het onderwijs dat je wilt”.

Wat is dit onderwijs dat we willen? Dit is een van de vragen die we willen beantwoorden met de denkkracht van onze Young TPI-leden. Iedereen die jonger is dan 35 jaar of minder dan acht jaar geleden een diploma heeft behaald, kan deelnemen aan dit gesprek. Als je met ons mee wilt op deze reis en wilt praten over de weg naar diervrije wetenschap, kun je je inschrijven op deze website.

Tags: proefdier

Advertentie