Student solliciteert voor universiteitsbestuur

Geacht College van Bestuur van de Universiteit Utrecht,

Het democratische gehalte van de universiteit laat te wensen over. Er is een grote kloof tussen studenten en het College van Bestuur. Toch is er een mogelijkheid om de invloed van studenten te vergroten en betrokkenheid te initiëren bij het vormen van universiteitsbreed beleid. Graag bied ik daarom deze open sollicitatie aan voor de positie van student-assessor in het College van Bestuur van Universiteit Utrecht.
            De functie als student-assessor binnen het CvB spreekt mij aan, omdat ik als student de afgelopen jaren betrokken ben geweest bij medezeggenschapsfuncties evenals actief binnen mijn studievereniging. Zo heb ik aan het hoofd gestaan van organisaties met hordes ontevreden studenten. Al die tijd heb ik nagedacht over onderwijs en onderzoek en gepraat met mijn medestudenten over wat zij nodig hebben om uit te groeien tot grandiose academici. Er is voor de universiteit geen enkele reden meer om mij aan de kant te schuiven, te negeren of niet te horen. Ik blijf strijden, want ik geloof dat de universiteit een geweldige plek zou kunnen zijn, met meer inspraak en meer democratie en studenten die zich betrokken voelen bij de universiteit; community building, dat wilt u toch?
            Een student-assessor zou van enorme toegevoegde waarde zijn. Op dit moment laat u geen studenten meepraten tijdens de beleidsvorming. U geeft uw compleet uitgewerkte plannen aan het eind van het proces, en soms helemaal niet (de masterherziening vorig jaar, weet u nog?) aan de universiteitsraad en hoopt dat het dan wel prima is. Dit reactionele orgaan is niet genoeg om de democratie van de universiteit te waarborgen.
            In faculteitsbesturen zitten op dit moment al student-assessoren en dit wordt door de verschillende partijen enorm gewaardeerd. De faculteitsraad en de assessor kunnen elkaar versterken omdat de assessor constructief kan meedenken met het beleid voordat het daadwerkelijk gevormd is. Ik zou graag zien dat we een voorbeeld nemen aan de Rijksuniversiteit Groningen, die al twee jaar een student-lid in het CvB heeft en de Universiteit van Amsterdam die heeft toegezegd een student-lid aan het CvB toe te voegen.
            Laat mij, namens de studenten met al onze kennis en ervaring, meebesturen en profiteer op die manier van die kennis, het enthousiasme en de energie van jullie eigen studenten.Op deze manier kan de kwaliteit van de instelling weer omhoog, komt de democratie terug en blijven we als een academische gemeenschap met elkaar in gesprek.
            Graag licht ik mijn CV mondeling toe in een gesprek en bespreek ik met u de structuur van een student-assessor in het CvB. Na de ontwikkelingen in Amsterdam zal het niet moeilijk zijn om een ontheffing voor de WHW (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) artikel 9.3 dat voorschrijft dat er ten hoogste drie leden in een CvB mogen plaatsnemen, te regelen, denkt u niet?

Ik hoor graag snel van u.

Met vriendelijke groet,

De competentste rebel van Utrecht
VIDIUS studentenunie

Advertentie