Studenten hebben dit jaar veel bereikt in de Universiteitsraad

Body: 

De studentengeleding van de Universiteitsraad zwaait bijna af. Voorzitter Gwenny Jongbloed kijkt terug op het raadsjaar en de successen op die de studenten bereikt hebben.

Ons raadsjaar zit er bijna op en wat was het een avontuur. Met trots schrijf ik deze terugblik op het afgelopen jaar, zodat de hele UU-community kan zien wat de studentleden van de Universiteitsraad voor jullie hebben gedaan en we de successen nogmaals vieren!

De recordopkomst tijdens de universiteitsraadsverkiezingen heeft ons een gigantische boost gegeven, waardoor we met volle energie van start gegaan. Een van de eerste dingen die we bereikten was uitstel van de sluiting van de Vagant, in samenwerking met de faculteiten Geo en Bèta. Recentelijk hebben we te horen gekregen dat er een duurzame vervanger gaat komen voor deze ‘chillplek’ voor studenten in De Uithof.

Digitale collegekaart
Ook begon in deze periode de discussie over de digitale collegekaart. De raad en het bestuur hadden regelmatig briefcontact en voerden meermaals felle discussies tijdens de formele vergaderingen. Uiteindelijk heeft het bestuur toegezegd dat er een fysieke opt-in voor de digitale collegekaart gaat komen. We hebben tegelijkertijd veel druk gelegd op de verdere ontwikkeling van de MyUU-app.

Blended learning
De studentengeleding heeft ook een aantal evenementen georganiseerd. Een hiervan was het ‘autumn-event’ met Educate-IT, waarbij we onder andere met faculteitsraden en de toenmalige rector magnificus, Bert van der Zwaan, in discussie gingen over de mogelijkheden van blended learning in het onderwijs.

Een dag later stroomden 180 studenten binnen bij de interactieve toneelvoorstelling over stress bij studenten. Dit was een eerste stap om studentenwelzijn bespreekbaar te maken. Uiteindelijk hebben we in maart bij het bestuur gepleit voor een UU Taskforce Studentenwelzijn, die per 1 september 2018 start onder leiding van studenten.

Zelf een vak bedenken
Ondertussen hebben andere studentleden voor een pilot ‘Create Your Own Course’ gezorgd, waarbij studenten de mogelijkheid krijgen zelf een vak te bedenken dat officieel in het cursusaanbod wordt opgenomen, hebben we een commissie samengesteld die de Go Global Week heeft georganiseerd om zo studeren in het buitenland te promoten en wordt er op dit moment mede dankzij ons in meer universiteitsgebouwen het afval gescheiden!

Digitale cursusplanner
Ook na het kerstreces hebben we niet stilgezeten. Ondanks de onverwachte obstakels die we tegenkwamen, zullen alle studenten in het nieuwe collegejaar een universitaire digitale cursusplanner kunnen gebruiken, die bij de faculteit Bèta is ontwikkeld. Daarnaast hebben studentleden actief meegeholpen in de lobby voor een UU-boot tijdens de Utrecht Canal Pride en hebben we natuurlijk trots meegevaren.

Waar we verder erg trots op zijn is het feit dat tijdens de eerstvolgende tentamenperiode enkel UU-studenten in de universiteitsbibliotheken mogen studeren, waardoor er hopelijk minder druk op de universitaire studieplekken komt.

Dilemma’s op dinsdag
Een uitdaging waar de medezeggenschap elk jaar mee te maken krijgt is zichtbaarheid. Toch hebben we mede dankzij de succesvolle Dilemma’s op Dinsdag en koffie-acties een flinke stijging van onze Facebook-likes bewerkstelligd. Ook hebben we in februari weer de Week van de Medezeggenschap georganiseerd, waarbij alle inspraakorganen van de UU activiteiten organiseerden om de betrokkenheid van studenten en medewerkers te vergroten. De raad heeft in deze week onder meer een lezing door Maarten van Rossem en een debat met VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg georganiseerd. Daarnaast hebben we op Facebook het MZ-Loket gelanceerd, waar studenten op een laagdrempelige manier terecht kunnen met hun vragen over en ideeën voor de universiteit.

Wacht, er is meer! We hebben ervoor gezorgd dat:

Aangewakkerde discussies
Tot slot hebben we dit jaar met onze opvolgers wéér de recordopkomst van de verkiezingen verbroken. Dit belooft veel goeds voor het komende raadsjaar, waarbij de nieuwe studentleden onder andere de door ons aangewakkerde discussies over het decentraliseren van instemmingsrechten, de herziening van profileringsfonds, de reparatieregeling en de pilot ‘flexstuderen’ zullen voortzetten. Bij deze wens ik de nieuwe studentgeleding heel veel succes en plezier. Ik heb er ontzettend veel vertrouwen in dat deze mensen minstens zo’n fantastisch en leerzaam jaar zullen hebben als wij hebben gehad!

Alle stukken die de raad bespreekt tijdens de raadsvergaderingen, zijn te vinden op de medezeggenschapsteamsite

Facebook Twitter Whatsapp Mail