Studenten in universiteitsraad hebben wel degelijk invloed

Richard Kempen van de Vereniging van de Utrechtse Universiteitsraad (VUUR) en Fleur Diepstraten van de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) hebben het vorige week gepubliceerde opinieartikel van De Vrije Student met stijgende verbazing gelezen. In een reactie wijzen ze namens de studentenpartijen op de feitelijke onjuistheden.

Het is goed dat studenten een eigen partij oprichten om hun standpunten kenbaar te maken wanneer zij zich niet vertegenwoordigd voelen. Medezeggenschap verdient altijd (meer) aandacht. Desalniettemin hebben VUUR en de PvdUS met stijgende verbazing het opinieartikel van De Vrije Student gelezen. Er staat namelijk een aantal feitelijke onjuistheden in. Die willen wij graag uit de wereld helpen, opdat de student goed geïnformeerd de verkiezingen in kan gaan. Hierbij moet de opmerking worden geplaatst dat het opinieartikel hergebruikt is: zie hier een praktisch identiek opinieartikel in de NRC uit 2015. Hierdoor is het voor onze partijen moeilijk te begrijpen welke kritiekpunten hyperbolen zijn en welke kritiekpunten Utrecht-specifiek.

Laten wij stapsgewijs de genoemde aantijgingen langsgaan. Zo wordt gesteld dat in de praktijk weinig terecht komt van het (on)gevraagd voorzien van advies en meebeslissen over belangrijke onderwerpen. Dit is gewoonweg niet waar. De universiteitsraad, en daarmee medezeggenschap, functioneert op dit vlak als volgt. Het College van Bestuur (CvB) maakt beleid en moet dat ter verantwoording leggen aan de universiteitsraad. Hierbij gaat het over strategiebepaling van de universiteit, de begrotingen, vastgoedinvesteringen, enzovoorts. Het CvB moet onze toestemming krijgen op zaken die van belang zijn of anders mag het niet worden uitgevoerd. De organisatie kan bijvoorbeeld niet verder als de begroting niet wordt goedgekeurd door de universiteitsraad.

Hiernaast wordt gesteld dat bijna alle studentenpartijprogramma’s inzetten op duurzame koffie en gesubsidieerde cultuur. Ook dit is feitelijk onjuist. In de verkiezingsprogramma’s van VUUR en PvdUS wordt geen woord gerept over duurzame koffie of cultuursubsidies. Overigens worden subsidies helemaal niet geregeld door de universitaire medezeggenschap. Waar deze opmerking vandaan komt is voor ons volstrekt onduidelijk. Beide partijen streven naar een duurzame universiteit en vinden dat in de 21ste eeuw duurzaamheid een norm is.

Ook kunnen wij de kritiek niet plaatsen dat partijen de harde confrontatie niet aangaan of dat de universitaire medezeggenschap uit “pluche-plakkende universiteitspolitici” bestaat. Wat overigens verwonderlijk is aangezien je als student voor één jaar wordt gekozen. Nogmaals benadrukken wij dat al deze aantijgingen ook uit het opinieartikel van de NRC komen. Daardoor is het niet duidelijk of de medezeggenschap van de UU wordt bekritiseerd of de medezeggenschap van alle hoger-onderwijsinstellingen in Nederland.

Ondanks de genoemde onjuistheden willen de studenten van de universiteitsraad De Vrije Student uitnodigingen om in gesprek te gaan. Wij zien immers overeenkomsten met De Vrije Student. Zo willen wij ons allemaal inzetten voor digitalisering, internationalisering en kleinschalig onderwijs. Dit blijkt ook uit het Strategisch Plan 2016-2020 dat in samenspraak met de universiteitsraad tot stand is gekomen. Het collegejaar is pas voor de helft voorbij en er kan nog steeds veel bereikt worden; input van alle kanten is altijd welkom. Ook willen wij in het gesprek met De Vrije Student opheldering krijgen over de vele beweringen die niet te plaatsen zijn. Welke kritiekpunten zijn nou specifiek voor Utrecht en welke kritiekpunten zijn onderdeel van een recyclebericht? 

Advertentie