U zult valoriseren

Biologe Gerdien de Jong hoort dat universiteiten moeten valoriseren. Maar wat is dat eigenlijk, valoriseren? Een semantische zoektocht. 

De taak van een universiteit is onderzoek en onderwijs. Tenminste, voor zo ver ik weet. Voor zo ver ik altijd gedacht heb. Onderzoek, om de wereld te begrijpen. Onderwijs, omdat de maatschappij zelfstandig denkende mensen nodig heeft. Onderwijs, zodat mensen kennis hebben waarmee ze zelf verder kunnen werken. Onderwijs, als noodzakelijke basis voor verder onderzoek.

Tegenwoordig schijnt dat niet meer zo te zijn. Uit beleidsstukken als de strategienota van de staatssecretaris (u weet wel welke), zou je denken dat de taak van de universiteit is: onderzoek, onderwijs en valorisatie. Tenminste, volgens de staatssecretaris.

Valorisatie? Wat is dat?

Bij de Grote van Dale werd ik niet wijzer (het staat niet in het open deel van de internet versie).

Uit het Engels? Valorisation? Concise Oxford Dictionary: valorize: ‘raise or fix price of (commodity etc) by artificial means, esp by government action.’

Verder gezocht op internet. Een encyclopedie website, http://www.encyclo.nl/begrip/valorisatie, geeft betekenissen, met verdere verwijzingen.

Daaruit:
1.valorisatie
va - lo - ri - sa - tie [-` zaa(t)sie] («Engels of Fr) de -woord (vrouwelijk) valorisaties 1 economie het verzekeren van een goede prijs voor een artikel door bepaalde maatregelen (het tijdelijk niet verkopen, vernietiging van een deel enz.); 2 geldwezen hernieuwde vaststelling van de waarde van ee...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/valorisatie
2.Valorisatie
Valorisatie is het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten (geld).
Gevonden op http://www.technopartner.nl/begrippen
3.valorisatie
•hernieuwde vaststelling van de waarde van een schuldvordering. •"~ van prijzen": het op een zeker peil brengen om de productie weer lonend te maken
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/valorisatie
4.valorisatie
Waardebepaling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/valorisatie

Daar zit iets bij dat iets met de universiteit te maken kan hebben, namelijk betekenis 2: Valorisatie is het proces dat kennis omzet naar commercieel haalbare producten, processen of diensten (geld). Maar kom nou, dat is toch geen taak voor de universiteit? Zou iemand dat serieus kunnen menen?

Ja hoor. Het Rathenau Instituut denkt dat valorisatie een taak voor de universiteit is. Ik weet ook al niet wat het Rathenau Instituut is. Volgens het Rathenau Instituut:
Definitie van valorisatie
“Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.”

Bij zo’n zin voel ik me een domme bèta. Het doet me denken aan de lijst met 45 criteria voor de basiskwalificatie onderwijs voor een universitair docent en 75 criteria voor de seniorkwalificatie onderwijs voor een universitair hoofddocent, ooit. Onbegrijpelijke taal was dat. We hebben ons er goed mee geamuseerd, toen.

Wat staat daar eigenlijk, in die definitie van valorisatie van het Rathenau Instituut? Wat is waardecreatie? Heeft kennis geen waarde uit zichzelf? Is kennis niet van waarde? Gewoon, uit interesse om iets te weten? Om te weten dat de zeekoeien en de olifanten verwant zijn en waarom we dat denken? Of om te weten hoe oud het heelal is en waarom we dat denken? Of om spijkerschrift te kunnen lezen, of om de vormen van het Boeddhisme te begrijpen?

OK, kennelijk heeft kennis bij zo’n definitie geen waarde uit zichzelf, maar moet het geschikt en / of beschikbaar gemaakt worden voor economische en/of maatschappelijke benutting. Beschikbaar maken van kennis doen de universiteiten natuurlijk. Onderwijs maakt kennis beschikbaar. Publicatie van onderzoek maakt kennis beschikbaar. Voor iedereen. Geschikt maken van kennis – dan moet je weten waarvoor. En daarvoor moet je ondernemer zijn, als je iets wilt toepassen. Of TNO zijn. Of onderzoeksafdeling van een bedrijf.

Verder is valorisatie kennelijk kennis vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid. Is de universiteit in zaken, in de business van concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid? Nee. Daarvoor moet je ondernemer zijn. Ondernemers in Nederland doen relatief weinig aan R&D, volgens alle Europese rapporten. Geschikt maken van kennis valt misschien buiten hun competentie.

Staat in die Rathenau definitie dat valorisatie een taak van de universiteit is? Nee. Waar hebben we het dan over?

Over: “Wetenschap als brandstof in de pijplijn kennis-kunde-kassa. De stap van kennis naar kunde naar kassa moet worden gemaakt door een betere valorisatie van kennis.” Zinsneden uit nota’s van de staatssecretaris. Duidelijk. Geen interesse in kennis. Alleen interesse in geld. Dat is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Advertentie