Wees geen onderwijsconsument!

Body: 

Praat mee over het onderwijs van je opleiding, raadt U-raadslid Wouter Lammers studenten aan. Dan zal je merken dat de universiteit méér is dan een leerfabriek.

Praat mee over het onderwijs van je opleiding, raadt U-raadslid Wouter Lammers studenten aan. Dan zal je merken dat de universiteit méér is dan een leerfabriek. Deze week is het de week van de medezeggenschap.

Veel studenten ervaren de universiteit als een bestuurlijke moloch. Een grote, logge en vooral anonieme organisatiemachine, die studenten opneemt om ze er een paar jaar later weer uit te laten rollen. De bekende term “koekjesfabriek” komt al snel om de hoek kijken.

Ook ik voelde mij de eerste twee jaar van mijn studie een consument in de “studieshop”. De UU ís groot, log, en vaak anoniem. Massale hoorcolleges, digitale inschrijvingen en steeds een andere tutor dragen vaak niet bij aan het gevoel van binding met de universiteit.

Sinds ik lid ben van de universiteitsraad heb ik een heel ander perspectief leren kennen en waarderen. De medezeggenschap brengt namelijk allerlei studenten, medewerkers, denkers en beslissers, succesvol samen.

Nu weet ik dat je als student echt wel wat te vertellen hebt binnen de universiteit en dat je met constructieve ideeën heel goed kunt bijdragen aan een betrokken, leefbare en kwalitatief hoogwaardige universiteit.

Zo stromen vanuit alle hoeken en lagen van de universiteit steunbetuigingen binnen voor het plan van de studentengeleding om een Writing Center, een plek voor extra ondersteuning bij het aanleren van schrijfvaardigheden, op te zetten.

En niet alleen medezeggenschappers en medewerkers, maar ook andere geïnteresseerde studenten dachten mee over de nieuwe, verbeterde, website. Bij de Green Office ontspruiten daarnaast vele ideeën over hoe we ons als universiteit veel duurzamer kunnen gaan gedragen.

Zo vanuit de universiteitsraad gezien is de UU zeer zeker niet een “koekjesfabriek”. En dat is maar goed ook, want de universiteit is niet van de minister, van het college van bestuur of van de gemeente Utrecht: de UU is van ons allemaal.

Het gevoel om niet alleen een steentje bij te dragen, maar ook om daadwerkelijk een steentje te zijn van dit hele grote UU-gebouw, inspireert mij en vele andere “meedenkers” om zich telkens weer opnieuw in te zetten voor het algemene belang. Blijf dus niet hangen in de collegebanken of op je kamer, maar doe mee!

Ga organiseren en besturen, blijf in contact met die ene docent over een vak dat nog beter kan en word actief in de opleidingscommissie, faculteitsraad of universiteitsraad. Alleen dan zal je zien dat de universiteit geen koekjesfabriek is. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail