Universiteiten groeien niet meer

De groei van het aantal studenten in het hoger onderwijs vlakt af. Universiteiten zullen de komende acht jaar nauwelijks groter worden.

Die voorspelling doet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De cijfers zijn opgenomen in de vorige week gepubliceerde landelijke monitor studentenhuisvesting.

De afgelopen jaren nam het aantal studenten jaarlijks fors toe. Vorig collegejaar stonden 646.000 voltijdstudenten ingeschreven bij een opleiding in het hoger onderwijs. Daarvan studeerde 62 procent aan een hogeschool en 38 procent aan een universiteit. 

Het hbo zal de komende acht jaar nog blijven doorgroeien. In het wo is de groei er uit. Dat heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is de bevolkingsopbouw van Nederland. De bevolkingspiramide van het CBS laat zien dat het percentage jongeren in de samenleving de komende  jaren daalt. Hierdoor zijn er minder scholieren die voor het hoger onderwijs kiezen.

Ook het afschaffen van de basisbeurs maakt jongeren kritischer bij het kiezen van een studie in het hoger onderwijs, is de verwachting.

Advertentie