Studenten besteden meer tijd aan raadswerk dan personeelsleden

Studenten besteden dubbel zoveel tijd aan medezeggenschapswerk dan personeelsleden. Beide partijen zijn er meer tijd mee kwijt dan vooraf was afgesproken.

Dat blijkt de Medezeggenschapsmonitor 2015, een onderzoek gedaan door het Nijmeegse bureau ITS in opdracht van studentenorganisatie ISO.  Aan de enquête namen een kleine 500 raadsleden deel vanuit hogescholen en universiteiten.

Opvallend is dat studenten meer tijd in het raadswerk stoppen dan de personeelsleden. Personeelsleden besteden gemiddeld zo’n 6 uur per week aan het raadswerk, bij studenten is dat bijna 13 uur. Zowel studenten als personeelsleden geven aan eigenlijk een uur per week meer tijd nodig te hebben om het werk goed te kunnen doen. 

Opvallend is dat het aantal uren dat de universiteiten en hogescholen formeel hebben afgesproken als beschikbare tijd voor het raadswerk lager ligt.

Hoeveel tijd een raadslid besteedt aan zijn werk voor de raad is afhankelijk van een aantal factoren. Zo kost een universiteitsraad meer tijd dan een faculteitsraad. En blijkt dat raadsleden op de universiteit voor een vergelijkbaar inspraakorgaan meer uren nodig hebben dan op de hogeschool.

De meeste leden krijgen een compensatie voor hun raadswerk, zoals taakverlichting bij personeelsleden of een vergoeding in de vorm van bestuursmaanden bij studenten.

Uit de monitor blijkt dat slechts een derde van de personeelsleden er echt in slaagt het raadswerk binnen de werktijd te verrichten. Bij twee derde gebeurt dat (deels) ook in de eigen tijd. Meestal zonder dat er een vergoeding tegenover staat.

Bij studenten geldt dat ze hun raadswerk vaak moeten combineren  met de studie. Zij krijgen daarvoor bijna altijd een financiële vergoeding, veelal in de vorm van bestuursmaanden. Zelden krijgen de studenten vrijstellingen van vakken of studiepunten voor raadswerk. 

Advertentie