Minder vwo’ers naar universiteit

Het aantal vwo’ers dat zich landelijk inschrijft voor een eerstejaars bacheloropleiding daalt. Daar staat een groei van het aantal internationale studenten tegenover. In Utrecht blijft de groei van buitenlandse studenten achter en schrijven zich juist meer hbo'ers in.

Al jaren maken de universiteiten zich druk over het dalend aantal middelbare scholieren dat na het vwo direct doorgaat naar de universiteit. Die angst komt deels voort uit de strengere regels voor de studiefinanciering. Minister Bussemaker gaf dat in februari ook al aan.

Maar de voornaamste oorzaak is dat het aantal vwo’ers naar verwachting de komende jaren zal dalen. Er zijn dus minder gegadigden die voor het hoger onderwijs kunnen kiezen. Overigens blijkt uit cijfers van het CBS dat het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs na 2017 weer iets zal stijgen, om dan na 2021 in aantal te dalen.

De universiteiten hebben  twee alternatieven om die dreigende groei tegen te gaan. De ene manier is om meer hbo’ers te stimuleren een bachelor te volgen. Uit de cijfers blijkt dat de universiteiten dit spoor niet heel enthousiast volgen. De instroom is binnen die groep redelijk stabiel.

Het andere alternatief is om meer internationale studenten aan zich te binden. Studenten van buiten de EU betalen in de regel ook een hoger collegegeld. Deze lijn wordt wel gevolgd. Landelijk groeide het aantal internationale bachelorstudenten met bijna twintig procent.

Op de UU zie je eveneens een daling van het aantal vwo'ers. Het totaal aantal aanmeldingen in Utrecht was voor dit collegejaar 4926 studenten, waarvan 80 procent van het vwo afkomstig is. De daling van het aantal vwo’ers in vergelijk met het jaar ervoor was 3,5 procent.

Als je kijkt naar de alternatieven, zie bij je bij de UU een andere trend. Daar waar bij de andere universiteiten het aantal internationale studenten sterk toeneemt, zie je bij de UU een magere groei van vijf procent. In absolute aantallen is de instroom van buitenlandse studenten gelijk, die groei komt omdat het totaal aantal bachelorstudenten minder is.

Daarentegen zie je bij de UU een groei van het aantal hbo studenten dat met de bachelor begint. Binnen de UU is de instroom van hbo'ers ongeveer 15 procent. Dat instroompercentage is niet meer dan bij andere universiteiten. Het grote verschil dat die instroom zich bij de andere universiteit heeft gestabiliseerd, maar in Utrecht het afgelopen jaar met  8,5 procent toenam.

Advertentie