Sterke groei internationale masterstudenten UU

De Universiteit Utrecht heeft nog altijd minder internationale masterstudenten dan de meeste andere universiteiten, maar er is dit jaar wel een inhaalslag gemaakt. Met een groei van 45 procent is Utrecht één van de grote stijgers.

Uit de jaarlijkse cijfers van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) blijkt dat de meeste internationale masterstudenten kiezen voor Amsterdam, Rotterdam en Delft. Zo trekt Amsterdam 1500 eerstejaars masterstudenten uit het buitenland. In dit schema zijn dat voor Utrecht 850 studenten. Hierin zijn alle studenten opgenomen die zich voor het eerst hebben opgegeven voor het Nederlands hoger onderwijs. Hier zitten ook Nederlanders bij die de bachelor in het buitenland gedaan hebben. Uit de cijfers van Utrecht is de instroom van internationale masterstudenten 786. 

In het rijtje van universiteiten komt de UU op de zevende plaats. Opvallend is de groei van internationale masterstudenten. Landelijk gezien is de groei van internationale studenten in het bachelor- en masteronderwijs 17,8 procent. Bij de UU is dat 45 procent, waarbij de stijging bij de master (58 procent) veel hoger is dan bij de bachelor (13 procent). 

Internationalisering is een hot item op de universiteit. In het academisch jaar 2015-2016 was ook al een groeiende belangstelling vanuit het buitenland te zien. Het afgelopen jaar is meer geld gestopt in de werving van internationale studenten. Ook is besloten om praktisch alle masters in het Engels te geven.

Van de instroom uit het buitenland komt de grootste groep uit Griekenland. Ook studenten uit Engeland, Amerika en Ierland weten de weg naar de UU te vinden.

Uit de landelijke cijfers blijkt verder dat Groningen opnieuw de meeste eerstejaars bachelor heeft aangetrokken met 5.500 studenten. Slechts twee andere universiteiten komen daarbij in de buurt met meer dan 5000 eerstejaars: de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Het totaal aantal eerstejaars voor de bachelor is 47.316.

Als je kijkt naar het totaal aantal studenten per universiteit, dan staat de UU op een tweede plaats na de UvA en de RUG.

De universiteitenvereniging VSNU maakt vreemd genoeg niet bekend hoeveel masterstudenten de universiteiten tellen. In totaal staan er 100.000 masterstudenten ingeschreven.

Advertentie