Explosieve groei van de digitale UU na lockdown maart 2020

Sterke stijging aantal views op Mediasite waar kennisclips en hoorcolleges bekeken worden. (grafieken DUB)

Om veilig vanuit huis toegang te krijgen op het UU-netwerk wordt geadviseerd te werkenmet een VPN-verbinding, een virtual private network. Dat is zelfs noodzakelijk om bij bestanden op de UU-server te komen. Voor de lockdown maakten rond de 1000 mensen per week gebruik van deze VPN-verbinding, maar dit aantal steeg na half maart tot ruim 3000 per week. In totaal hebben bijna 7000 gebruikers het afgelopen jaar weleens gebruik gemaakt van VPN (het overgrote deel daarvan is medewerker). In het voorjaar zei een medewerker van de Directie ITS: “Voor de crisis lag de limiet van het aantal VPN-verbindingen rond de 1000, dat was het maximum aantal gebruikers per dag. De afgelopen maand hebben we een aanvraag gedaan dit in één keer te verhogen tot 10.000 mogelijke VPN-verbindingen. Die opschaling ging zonder problemen.” Een glimlach kon hij niet onderdrukken. Er zaten ook goede kanten aan de lockdown-tijd.

Hoeveel mensen kenden voor de lockdown het programma Teams? Eerlijk zeggen. Het programma voor chat en (video)gesprekken waarmee je ook met grotere groepen kunt vergaderen, bestond namelijk al. Alleen werd er op de UU nauwelijks gebruik van gemaakt. Dat veranderde abrupt na 17 maart. Zowel het aantal gesprekken (chats) als het aantal colleges en vergaderingen (activiteiten) steeg explosief met soms wel 20.000 deelnemers per dag. In de grafiek onder staan alleen de bijeenkomsten waarbij via Outlook een Teamsuitnodiging is verstuurd. Dat kan een college zijn, maar ook een overleg of een vergadering. Daarnaast wordt teams gebruikt om te chatten of om één op één gesprekken te voeren. Na de zomer is het aantal activiteiten nog meer toegenomen. De meest recente topdag was 10 september met 44.447 activiteiten op teams (zie tweede tabel)

Net als bij blended onderwijs, wordt ook in het online onderwijs gebruik gemaakt van kennisclips. Deze clips worden opgenomen, opgeslagen en afgespeeld op de Mediasite, het videoplatform van de Universiteit Utrecht. Zowel video- als audiopresentaties kunnen via deze applicatie opgenomen en afgespeeld worden. Voor het opnemen van hoorcolleges zijn er 22 collegezalen waar je als docent zelf een hoorcollege kunt opnemen. Daarnaast zijn er Do-It- Yourself-Studio’s voor het maken en opnemen van kennisclips en je zo’n clip opnemen vanachter je eigen pc. Het gebruik van de Mediasite is enorm toegenomen toen het onderwijs online ging. Opvallend is dat er ook meer kennisclips zijn opgenomen, ondanks dat de Do-It- Yourself-Studio’s  in coronatijd een behoorlijke tijd gesloten waren. Het afgelopen collegejaar zijn er 2104 nieuwe kennisclips gemaakt, een verdubbeling van het aantal vergeleken met het jaar ervoor. En ook zijn 3238 clips hergebruikt, dat is een stijging van 150 procent.

Nu vergt meer online onderwijs ook meer creativiteit van de docenten als het gaat om de aanpak van een college. Ze kunnen niet gewoon on campus onderwijs één op één overhevelen naar een online cursus. Om het onderwijs activerender te maken, gebruiken docenten vaker tools, zoals  de votingtool Mentimeter of de feedbacktool Pitch2peer. Educate-it stimuleert docenten al jaren het gebruik van dergelijke tools om het onderwijs blended te maken. De tools zijn na maart veel vaker toegepast tijdens college. In de grafiek hieronder zie je een vergelijk tussen het gebruik van september 2019 tot en met februari 2020 en de maanden erna tot en met juni 2020. Ook kreeg  Educate-it sinds de lockdown vier keer zoveel vragen over het gebruik van tools.

Ook zijn er meer bezoekers gesignaleerd op de Educate-it website. De homepage en de toolwijzer werden zo’n achtduizend keer bezocht, een verdubbeling in vergelijk met vorig jaar. Educate-it heeft getracht het gebruik van tools extra te vergemakkelijken door na maart samen met het Centre for Academic Teaching extra webinars te organiseren over deze onderwerpen. Tijdens deze webinars konden docenten zich online voorbereiden op hun cursus met behulp van de beschikbare tools, vragen stellen over de inzet van een specifieke tool of horen hoe collega-docenten hun onderwijs op afstand verzorgen.

Niet alleen de werk- en hoorcolleges, maar ook de toetsing moest op afstond worden afgenomen. Nu heeft de UU sinds enkele jaren digitale toetsruimtes, maar het gebruik was beperkt vanwege de restricties. Dus moest er vaker thuis getoetst worden. Bij de kennistoetsen moest daarbij de controle goed geregeld zijn. Daarbij is onder meer gebruik gemaakt van een wijze van proctoring. Deze controle was niet onomstreden vanwege het inbreuk maken op de privacy van de studenten. Hieronder een indicatie van het geregistreerde aantal digitale toetsen in de periode 16 maart tot en met 31 augustus en het aantal studenten dat aan die toetsen heeft deelgenomen. Als een student meerdere toetsen heeft gedaan, komt hij ook meerdere keren voor in de telling.

Dit artikel is mede tot stand gekomen met hulp van Daphne van Roosmalen (Educate-it) en Saskia van Dijk (Information and Technology Services)

Advertentie