Percentage vrouwelijke hoogleraren flink omhoog

Vrouwelijke hoogleraren per universiteit © HOP. Bron: VSNU, WOPI 2018. Percentages in fte (voltijdsbanen). Peildatum 31 dec 2018.

Van oudsher zijn er weinig vrouwelijke hoogleraren in Nederland, maar daar komt langzaamaan verandering in. De Open Universiteit loopt voorop: daar is inmiddels 35 procent van de hoogleraren vrouw. Bij de Leidse universiteit is het 30 procent en bij de Radboud Universiteit 29 procent. Daarna volgt Utrecht. Uit de cijfers blijkt dat de stijging bij de UU de afgelopen twee jaar 7 procent is. 

Onderaan staat de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar vrouwen slechts 15 procent van de hoogleraarsfuncties voor hun rekening nemen. Aan de vier technische universiteiten zijn de percentages niet veel hoger.

Alle universiteiten zagen het aandeel vrouwelijke hoogleraren toenemen, behalve Wageningen: die universiteit blijft steken op 17 procent.

Niet alleen meer vrouwelijke hoogleraren
Voor de hoogleraren is altijd veel aandacht. Er zijn streefcijfers voor afgesproken. In de academische rangen daaronder is ook enige vooruitgang te bespeuren, maar wel minder.

Het aandeel vrouwelijke promovendi is al jaren 44 procent. Universitair docenten zijn vaker dan vroeger vrouwen, maar de toename is niet zo sterk als bij de hoogleraren. Het aandeel vrouwelijke universitair hoofddocenten nam zelfs af.

© HOP. Bron: VSNU, WOPI 2018. Percentages in voltijdsbanen. Peildatum 31 dec 2018.

Advertentie