Diederick Raven

Diederick Raven

Diederick Raven noemt zich een intellectuele nomade met een opleiding (geschiedenis van) de Wiskunde en een tweede in Filosofie. Hij promoveerde in de Sociale Wetenschappen en is universitaire docent Antropologie, met als specialisatie de antropoligie van de globalisering. Zijn belangteslling gaat met name uit naar vergelijkend onderzoek naar kennisontwikkeling.  Hij is lid van de universiteitsraad.

Diederick Raven is an intellectual nomad with a first degree in (the history of) mathematics and a second one in philosophy and a doctorate in the social sciences and a teaching career in anthropology, especially the anthropology of globalisation. But my main interest is the comparative study of knowledge practices. He is also member of the University Council.