Martijn Huysmans

Martijn Huysmans is universitair docent economie en lid van de Utrecht Young Academy. Hij is ook lid van de werkgroep Erkennen en Waarderen binnen het Utrecht Open Science Programma.