Nienke Hettinga

Nienke Hettinga

Nienke Hettinga (24 jaar) is derdejaars bachelor student Sociale Psychologie. Naast haar hoofdrichting doet ze de minor Genderstudies. Haar interesses in het dagelijks leven liggen  bij gender(on)gelijkheid, racisme en andere maatschappelijke problemen.