Tim de Winkel

Tim de Winkel

Tim de Winkel is promovendus bij Media- en Cultuurwetenschappen bij de faculteit Geesteswetenschappen. Zijn proefschrift richt zich op radicale platformtechnologie en de verklarende kracht daarvan voor de hedendaagse (geplatformiseerde) publieke sfeer.

Tim de Winkel is a PhD candidate in Media and Culture Studies in the Humanities department. His dissertation focuses on radical platform technology and its explanatory power for the contemporary (platformized) public sphere.