Yvette Roman
Yvette Roman

Yvette Roman

Yvette Roman is AI-beleidsmedewerker bij de faculteit REBO en ontwikkelt het facultaire AI-beleid voor het onderwijs. Daaronder valt eveneens de ontwikkeling van de facultaire ethische code of conduct voor AI, van AI- governance en van een toetsingskader voor AI-tools voor docenten. Ook geeft zij presentaties over AI-tools en Responsible AI. Ze is ook de oprichter van www.aitoolsvooracademici.nl.

Yvette Roman is AI policy officer in the REBO / LEG faculty and develops faculty AI policies for teaching. This includes developing the faculty code of ethics for AI, AI governance and a review framework for AI tools for lecturers. She also gives presentations on AI tools and Responsible AI. She is the founder of www.aitoolsvooracademici.nl.