Gwenny Jongebloed's picture
Gwenny Jongebloed

Gwenny Jongebloed is masterstudent Youth Studies en voormalig voorzitter van de studentgeleding van de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht