Ellen Reitz's picture
Ellen Reitz

Ellen Reitz is universitair docent Educatie en Pedagogiek – Orthopedagogiek: Psychosociale Problemen. Ellen is tevens lid van de faculteitsraad Sociale Wetenschappen.