Studievereniging UAV worstelt met banden fossiele industrie

Alleen duurzame bedrijven op carrièredagen UU

CareersDay UU Foto: DUB
Careersday UU. Foto: DUB

Op 13, 14 en 15 maart zijn de Carrièredagen van de Universiteit Utrecht. Tijdens deze dagen presenteren verschillende bedrijven en instanties zich. Ook kunnen studenten, promovendi en alumni zich oriënteren op de arbeidsmarkt en zich voorstellen aan toekomstige werkgevers. Valéry Oude Groen-Van Rijswijk, teamleider van Career Services, zegt dat haar team vrij is om een goed onderbouwde keuze te maken over welke bedrijven en instellingen er op de carrièredagen mogen komen. Dit jaar speelt het duurzame karakter van bedrijven een belangrijke rol tijdens de selectie. “Wij zijn niet verplicht om bijvoorbeeld UU sponsoren uit de fossiele industrie te laten spreken. Dat is bij studieverenigingen soms anders.”

Neem de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (UAV) die sponsorafspraken heeft met EBN, Shell, Petrogas en Wintershall. In ruil voor een financiële bijdrage biedt de vereniging die bedrijven bedrijfspresentaties, bezoeken en advertenties aan. Van die bijdragen kan het bestuur weer activiteiten organiseren. Zonder die ‘fossiele’ inkomsten zou een deel van de studie-activiteiten te duur worden en zouden ze minder kunnen doen.

Daarnaast hebben de fossiele bedrijven van oudsher altijd goede banenkansen geboden aan de leden van UAV. Door de sponsorafspraken komen de leden makkelijk in contact met bedrijven waar ze later zouden kunnen komen te werken. Bovendien werken er veel alumni bij die bedrijven, wat voor sterke banden zorgt.

Slimme geesten
De vereniging wordt ook gesponsord door ruim dertig bedrijven die niet uit de fossiele industrie komen. In het verleden kreeg het bestuur één keer een vraag van een ‘groen’ bedrijf dat benieuwd was of de leden van UAV wel een interessante doelgroep voor ze was in verband met de sponsorafspraken met Shell. Maar volgens Dexter, voorzitter van UAV, was er geen reden voor zorg. “Onze studie zorgt voor veel slimme geesten op het gebied van duurzaamheid. Ze zijn juist bij uitstek geschikt om in de toekomst een verschil te maken in deze sector.”

Volgens Dexter is UAV ondanks de banden met de fossiele industrie de energietransitie goedgezind. “De lunches die we organiseren zijn altijd vegetarisch en we verkiezen als vereniging altijd de fiets, bus, boot of trein boven het vliegtuig. We proberen minder programmaboekjes te printen door deze online aan te bieden. En ieder jaar organiseren wij de ‘energy transition challenge’. Dit is een activiteit van zes middagen, waar onze leden meer leren over hun rol in de energietransitie en wat daar allemaal bij komt kijken. Zo blijven we altijd op zoek naar dingen die beter kunnen.”

Energy Transition Challenge

Het bestuur heeft daarom op 16 februari een ledeninspraak gehad over de banden van de vereniging met de fossiele industrie. Het bestuur wilde daarmee onderzoeken of het nog gewenst is om die banden te onderhouden. Binnen de vereniging is er al langere tijd zo nu en dan discussie over dit onderwerp. Het bestuur van UAV wil een nieuw sponsorbeleid opzetten en de ledeninspraak ging vooral over de kaders voor nieuwe sponsorafspraken en of duurzaamheid daar een onderdeel van moet zijn.

De aanwezigen deelden uiteenlopende meningen. Sommigen vonden dat alle banden met de fossiele industrie moeten worden verbroken, terwijl anderen juist het idee hebben dat leden van UAV die in de fossiele industrie gaan werken met hun kennis het verschil van binnenuit kunnen maken. Het bestuur moet de komende weken eerst grondig evalueren voordat ze een beslissing kunnen nemen. Ze hopen een beleid klaar te hebben liggen voor academisch jaar 2023-2024.

Cléo, voorzitter van het bestuur van Storm, de studievereniging voor duurzaamheidswetenschappen aan de UU, zegt dat ze het bestuur van UAV niet veroordeelt vanwege haar banden met de fossiele industrie. “Onze voornaamste taak als studievereniging is het representeren van onze leden. Op carrièredagen nodigen we daarom bedrijven uit die bij de behoefte van de leden passen. Gelukkig willen onze leden uit principe meestal niet in de fossiele industrie werken. Ze zouden collectief protesteren als wij ineens door Shell gesponsord werden. Maar bij de UAV ligt dat anders, omdat sommige van hun leden wel in de fossiele industrie gaan werken. Als de meerderheid van de leden liever de banden met de fossiele industrie behoudt, dan moet het bestuur zijn eigen overtuiging opzij zetten. Daar pest ik ze ook weleens mee. We zijn als besturen goed bevriend, ondanks onze verschillen.”

Geen Shell tijdens carrièredagen
De discussie over banden met de fossiele industrie speelt zich niet alleen af bij UAV maar ook de UU als geheel worstelt met de banden. In februari heeft  rector Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht aangekondigd deze banden ondanks de studentenprotesten niet te verbreken. Toch staat Shell dit jaar niet op de universitaire carrièredagen, wat in het verleden wel eens anders was.

Volgens Valéry Oude Groen-Van Rijswijk, die sinds afgelopen september samen met haar team van Student Development verantwoordelijk is voor het organiseren van de carrièredagen, hebben zij veel meer vrijheid dan studieverenigingen om hun sprekers te kiezen. Ze zijn niet gebonden aan de UU sponsoren. “Ik word gelukkig niet door Shell in mijn nek gehijgd,” zegt Oude Groen-Van Rijswijk.

Volgens haar is duurzaamheid de laatste jaren steeds meer een speerpunt geworden tijdens de carrièredagen, onder andere door alle studentenprotesten. Oude Groen-Van Rijswijk zit zelf in de Universiteitsraad en in een commissie die verantwoordelijk is voor het duurzaamheidsbeleid van de UU. “Daarom weet ik hoe belangrijk duurzaamheid is voor studenten. Wij zien bijvoorbeeld mensen met zogenaamde Ecofear verschijnen bij de studentpsychologen en studieadviseurs. Mensen met Ecofear maken zich echt grote zorgen over de toekomst en het klimaat. En ik snap dat ook wel. Daarom hebben we duurzaamheid hoog op de agenda staan. We bereiken tijdens de carrièredagen natuurlijk niet álle studenten, maar alle beetjes helpen.”

Shell vaten Foto: DUB

Foto: DUB

Grondige screening
Oude Groen-Van Rijswijk heeft van de universiteit de ruimte gekregen om zelf actief bedrijven te selecteren en daarbij onder andere duurzaamheid als uitgangspunt te nemen. De twee studentassistenten in haar team helpen bij het uitzoeken van de juiste bedrijven.

“Ik kan wel gaan bedenken welke bedrijven voor studenten geschikt zijn, maar dat weten studenten zelf natuurlijk veel beter. Daarom dragen zij de bedrijven aan. Vervolgens gaan we met het hele team kijken welke van die organisaties het beste op onze carrièredagen passen.”

De bedrijven worden door haar team grondig gescreend, en dan niet alleen op duurzaamheid. “De carrièredagen zijn een actief kanaal voor bedrijven om studenten te rekruteren. Daarom gaan we van tevoren goed met die bedrijven in gesprek over aspecten zoals diversiteit, inclusie en ontwikkelmogelijkheden. We proberen echt kwaliteitskansen aan te bieden.”

Maar naast het aanbieden van banenkansen voor studenten hebben de carrièredagen volgens Oude Groen-Van Rijswijk nog een belangrijke functie. “We kunnen een statement maken door alleen maar vertegenwoordigers van duurzame bedrijven te laten spreken. Want hoewel de UU nog steeds banden heeft met de fossiele industrie, kunnen wij als onafhankelijk team laten zien dat we binnen de universiteit echt wel ons best doen om duurzamer te werk te gaan. En door enkel duurzame bedrijven op de carrièredagen te laten komen, willen we aan studenten laten zien dat er ook buiten de fossiele industrie en in de duurzaamheidssector genoeg baankansen zijn." 

Careersday UU Foto: DUB

Careersday UU Foto: DUB

Advertentie